Nieuws
College: ‘Onnodige ophef door onjuiste berichtgeving’
Volgens vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos is er onnodig ophef over #cameragate ontstaan omdat Mare er onjuist over zou hebben bericht.
Vincent Bongers
dinsdag 7 december 2021
Voorpagina van 18 november.

Nadat er eerder in de universiteitsraad onrust over de camera’s was ontstaan, besloot het college van bestuur vorige week maandag een besloten bijeenkomst te organiseren waarin de raadsleden werden bijgepraat. Mare mocht daarbij niet aanwezig zijn.

Volgens Bas Knapp (studentenpartij LSP) zijn de zorgen rond privacy tijdens dat overleg weggenomen. ‘De informatieve sessie heeft misverstanden uit de wereld geholpen’, zei hij maandag tijdens de raadsvergadering. ‘Er is veel helderheid geboden over hoe de systemen werken. Volgens mij staan alle camera’s nu ingesteld op privacy-niveau drie. Dan is er amper nog sprake van privacy-schending, zelfs in het geheel niet.’

Wel wil de raad in vervolg ‘vroegtijdiger door het college worden meegenomen in vraagstukken waar een privacy-component aan zit’ en beter ‘zien hoe dat wordt afgewogen’.

‘Gefingeerde foto’

De raad nam in meerderheid genoegen met de informatie van het college. Alleen Remco Breuker (personeelspartij FNV) had nog wel een paar opmerkingen. ‘We moeten het er over hebben of het doel de middelen heiligt’, zei hij. Volgens hem moet er een ‘fundamentele discussie komen over het meten en registreren van allerhande gegevens, waar mensen zich niet prettig bij voelen. Er had ook voor een ander systeem kunnen worden gekozen.’

Over de onthulling van Mare waardoor het bestaan van de camera's bekend werd, zei hij: ‘Dit is door ingewikkeld speurwerk boven gekregen. Daar moeten we blij mee zijn.’

Aanvullende eisen: extra onderzoek en een penetratietest

De raad heeft volgens voorzitter Charlotte de Roon wel eisen gesteld over het gebruik van de camera’s en de verwerking van data. ‘Die kwamen gisteren niet aan bod’, zegt ze een dag na de vergadering.

De raad is volgens haar nog bezig met een brief aan het college over de kwestie. Zo moeten de scanners altijd op privacy-niveau 3 staan. Er komt ook een onderzoek van de functionaris gegevensbescherming van de universiteit, die kijkt of het systeem voldoet aan de eisen van de AVG.

Ook komt er een zogeheten penetratietest om te kijken of de scanners veilig zijn. ‘Dat vindt de raad heel belangrijk.’

‘We zijn het met u eens dat journalistiek ons kritisch blijft volgen’, antwoordde vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos. ‘Maar Mare heeft een artikel gepubliceerd dat niet klopt, en dan gaat het met name om de foto bij het stuk. Die wekt een suggestie die niet overeenkomt met de werkelijkheid.’ Volgens hem leek het alsof opnames van de camera’s waren afgebeeld bij het stuk.

‘Sorry hoor’, reageerde Breuker: ‘Maar ik heb veel mensen ernaar gevraagd. Niemand denkt dat.’

Herstelwerkzaamheden

Ridderbos hield echter voet bij stuk. ‘Er stond nergens dat het een gefingeerde foto was. De afbeelding heeft een rol gespeeld in de beeldvorming die is ontstaan over de privacy en de inzet van de scanners. Want de werkelijkheid over hoe en wat de scanners meten staat in geen verhouding tot wat er gesuggereerd wordt in Mare. Daar hebben we heel veel herstelwerkzaamheden op moeten doen. Als Mare ons had gevraagd: “Kunt u aangeven hoe dit werkt?” hadden we die foto’s kunnen laten zien en hadden ze die kunnen publiceren. Maar mij is niet bekend dat die vraag op die manier is gesteld.’

Dat redacteuren van Mare vanaf het begin af aan om zoveel mogelijk informatie hebben gevraagd, en maar moeizaam antwoorden op vragen kregen, is het college blijkbaar ontgaan. Aanvankelijk beweerde de universiteit ook dat er geen sprake was van camera’s. Het zouden slechts ‘personentellers’ zijn.

Het beeld op de site van Mare, met credit.

Maandagmiddag publiceerde de universiteit een extra update op de website over de camera’s. Daarbij werd ook een document gedeeld (‘Uitleg beelden Classroom Scanners’) dat eerder ook onder de raadsleden was verspreid en waarin Mare als oorzaak van de ophef wordt aangewezen.

Onder de kop ‘Gewekte suggestie’ staat: ‘Als je naar dit beeld van de Mare kijkt, kunnen wij ons de onrust voorstellen. Vanuit de organisatie hebben wij geluiden gehoord dat men denkt dat dit beelden zijn uit een “gehackte” Classroom Scanner. Dit zijn privéopnames van een smartphone.’

Dat klopt niet. Het beeld is gemaakt door onze fotograaf Taco van der Eb. Dat staat ook duidelijk in het onderschrift, één millimeter onder het bewuste beeld: ‘Foto Taco van der Eb/Mare’. Vanzelfsprekend is dat dus niet afkomstig van de camera’s.

De passage uit het document ‘Uitleg beelden Classroom Scanners’, zonder credit.

Die fotocredit ontbreekt opmerkelijk genoeg in het met de raad gedeelde document dat maandag online verscheen.

Ook curieus: dinsdag was de passage over de rol van Mare weer uit het online-document verdwenen.

Nog een wijziging uit de update: waar eerst stond dat niemand ongeoorloofd toegang kon krijgen tot het camerasysteem, staat inmiddels: ‘De universiteit heeft maatregelen getroffen om de kans hierop zo klein mogelijk te maken.’