Achtergrond
Motiveer je antwoord
CIJFER: Naam:Studentnummer: Dit tentamen bestaat uit acht vragen en telt vier pagina’s Samenstellers: Vincent Bongers en Anoushka Kloosterman SCHRIJF DUIDELIJK, MOTIVEER JE ANTWOORD EN VERMELD OP ELK VEL NAAM EN STUDENTNUMMER (klik hier om te beginnen en hier voor de grote versie)
donderdag 19 april 2018

1. Hoe worden de ruim 900 tentamens voor eerstejaars rechten vervoerd?

A.) Door de universitaire koeriersdienst
B.) Met de taxi, in boodschappentassen
C.) Niet, ze worden op de tentamenlocatie uitgeprint

 2. De kunst van het tentamenmaken is…

A.) Het verzinnen van foute antwoorden voor meerkeuzevragen
B.) Het verzinnen van goede antwoorden voor meerkeuzevragen
C.) Er is geen kunst aan

3. Welk antwoord is waarschijnlijk correct?

A.) Het langste antwoord
B.) Het kortste antwoord
C.) Het stomste antwoord

4. Op welke manier is het maken van tentamens in de loop der jaren veranderd? Benoem én beschrijf twee ontwikkelingen.

.

Ontwikkeling 1: De paper trail is sterk toegenomen

Ontwikkeling 2: De voorkennis van studenten is veranderd

5. Stelling: tentamens zijn nu makkelijker dan vroeger.

A. Waar 
B. Niet waar
C. Geen van bovenstaande antwoorden

6. Sommige vakken bieden extra ondersteuning aan voor studenten. Wat voor effect heeft dit op de studieresultaten?

7. Hoe reageren studenten hierop? Beschrijf ten minste drie reacties.

8. Wat gebeurde er met de studente bij wie er allemaal briefjes uit haar shirt vielen tijdens een tentamen?

A. Ze werd weggestuurd en moest het vak opnieuw doen vanwege fraude
B. Niets: surveillanten konden niet bewijzen dat zij die briefjes had gelezen

Dit is het eerste deel van een tweeluik. Volgende week: tentamennakijkers. Reacties? Mail naar redactie@mare.leidenuniv.nl