Deurwaarder vs. student: 140.000 keer

Ombudsman: DUO is te onduidelijk over schulden en boetes
30 Maart 2017

Studenten lopen vaak ongemerkt hoge schulden op. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan veel ellende voorkomen door beter te communiceren, vindt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

Door Vincent Bongers ‘In 2015 is door de dienst meer dan 140.000 keer een deurwaarder ingeschakeld om schulden bij studenten te innen’, schrijft Van Zutphen in zijn onderzoek naar de informatieverstrekking van DUO. De helft van studenten met een betalingsachterstand komt in aanraking met een deurwaarder. Uiteraard zijn dat lang niet allemaal gevallen waar het bezoek van de schuldeiser een complete verrassing is.

‘Maar ik ontvang regelmatig klachten van studenten, die zeggen totaal onverwacht met de deurwaarder te zijn geconfronteerd’, aldus Van Zutphen. ‘De grote hoeveelheid dwangbevelen en klachten over de invordering roepen vragen op over de effectiviteit van de informatieverstrekking van DUO over de schulden.’

DUO stuurt wel berichten aan studenten die een schuld hebben openstaan. Het probleem is dat veel studenten de door de dienst verzonden notificatiemail niet zien. Het mailadres dat bij DUO is doorgegeven is tussendoor gewijzigd of niet meer gebruikt nadat de studie is beëindigd. Hierdoor wordt de notificatiemail niet ontvangen en wordt er ook niet bij MijnDUO ingelogd om te kijken wat er aan de hand is.

Ook gebruikt de dienst ‘ambtelijke taal’ die studenten niet altijd even goed begrijpen. Van Zutphen: ‘Gebruik duidelijke taal.’

Een flink deel van de schulden is te herleiden tot problemen met het stopzetten van de ov-kaart. Die procedure moet worden aangepast. Van Zutphen: ‘Studenten vinden het onlogisch dat het mogelijk is om na het stoppen van de studie nog gebruik te maken van het studentenreisproduct, terwijl ze er officieel geen recht meer op hebben.’

Het is voor hen ook onbegrijpelijk dat het stopzetten van het studentenreisproduct niet direct is gekoppeld aan het beëindigen van de studie. Nu moeten zij zelf de kaart bij een automaat stopzetten. Als dat wordt vergeten, volgen er hoge boetes.

Ook is het goed als DUO persoonlijk contact opneemt met studenten die een betalingsachterstand hebben om te proberen de schulden niet verder op te laten lopen.

De dienst stelt echter dat het praktisch onmogelijk is om zelf telefonisch contact op te nemen met alle studenten met schulden. Vaak zijn de juiste telefoonnummers ook niet beschikbaar.
‘Het is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid van de student zélf om schulden te voorkomen’, merktVan Zutphen verder nog op.

Zie ook: Kung Fu DUO

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

30 Maart 2017

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

30 Maart 2017