Datalek bij Haagse faculteit

Vorige maand kregen tweedejaars bestuurskundestudenten privacygevoelige informatie gemaild. In een excel-document stonden de NAW-gegevens van een groot deel van de bestuurskundestudenten.

16 November 2017

Studenten klagen over tentamens

Een te koude Pieterskerk, een student die niet rustig kon bidden en weigerachtige portiers. Dat zijn de opvallendste grieven uit het jaarverslag 2016 van de klachtencommissie voor rechtenstudenten die maandag tijdens de faculteitsraad werd besproken.

16 November 2017

Buitenlandse student blijft vaak plakken

Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is tussen 2006 en 2016 verdubbeld naar meer dan 80.000. Een nieuw rapport van onderwijsinternationaliserings-organisatie Nuffic laat zien dat die studenten vaak nog jaren in Nederland blijven.

16 November 2017

'Vrouwen zijn geen voetnoot'

Geschiedenisonderwijs moet vaker over vrouwen gaan. Suze Zijlstra, universitair docent maritieme geschiedenis, is een van de ambassadeurs van het digitale platform F-Site, waarop leraren straks aanvullend lesmateriaal kunnen vinden.

16 November 2017

Bezuiniging voor universiteiten

Op de nieuwe begroting van het ministerie van Onderwijs staat een bezuinigingspostje: al het onderwijs moet doelmatiger.

09 November 2017

FSW vreest ruimtegebrek

De toenemende instroom van studenten bij de faculteit Sociale Wetenschappen zal voor ruimtegebrek zorgen in de computerzalen, is de zorg van de faculteitsraad.

09 November 2017

'Dit is een dumpprijs'

De Leidse PvdA wil de verkamering aanpakken door pandjesbazen flink meer te laten betalen voor de vergunning die ze moeten hebben om een woning op te splitsen.

09 November 2017

Zorgen over contract tijdelijke docenten

De universitair docenten van pedagogiek, die nu een tijdelijke aanstelling hebben, krijgen niet vanzelfsprekend een vast contract. Daardoor vertrekken ze naar andere universiteiten, zegt Toin Duijx van de faculteitsraad Sociale Wetenschappen.

09 November 2017

Geen cash meer in kantines

Waarschijnlijk worden alle universiteitskantines op termijn ‘cashless’. ‘Momenteel wordt nog slechts elf procent van alle transacties in de universitaire restaurants en cafés met contant geld voldaan’, laat Sander Rooijakkers van het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB) desgevraagd weten.

09 November 2017

Nieuwe slag in terrassenoorlog

Stoelen moeten een ‘gedekte tint’ hebben, plantenbakken mogen niet hoger dan zeventig centimeter, en menustandaarden niet groter dan een vierkante meter zijn: horecaondernemers met een terras zijn in Leiden gebonden aan strenge regels van de gemeente. Te streng, vindt een aantal.

09 November 2017

Tentamen op zaterdag of vrijdagavond

Op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) worden tentamens steeds vaker in het weekend gepland. Universiteitsblad UK meldt dat nu vijf van de elf faculteiten tentamens op vrijdagavond en zaterdag afnemen. De faculteiten zeggen genoodzaakt te zijn om op deze manier te roosteren, omdat de tentamenhallen te weinig capaciteit zouden hebben.
Het is een grote ergernis van studenten, en binnen de universiteitsraad protesteerden de studentenfracties tegen de avond- en weekendroosters. Avonden en weekenden zijn nodig om rust te nemen in een 40-urige studieweek, zo vinden sommige fractieleden. Anderen zien het als een direct gevolg van een groter probleem, namelijk de explosieve groei van de universiteit.

09 November 2017

Chinacensuur

Springer Nature, uitgever van vooraanstaande academische publicaties Nature en Scientific American, heeft op verzoek van de Chinese overheid artikelen op de Chinese website geblokkeerd. Het zijn meer dan duizend artikelen, die allemaal keywords bevatten met politiek gevoelige termen, zoals Tibet, Taiwan, Cultural Revolution en human rights. De overheid in Beijing wil dat alle publicaties in China zich houden aan de censuurwetten in het land, en dat de uitgevers zelf verantwoordelijk zijn voor het controleren van de inhoud van de publicaties. 

De uitgeverij reageerde dat het ‘verplicht is zich te houden aan lokale distributiewetten’, en dat het gaat om maar ‘één procent’ van alle content.

09 November 2017

Eén coffeeshop minder door 'uitsterfbeleid'

Eén coffeeshop minder door ‘uitsterfbeleid’

De gemeente Leiden heeft officieel een punt gezet achter het ‘uitsterfbeleid’ van coffeeshops in Leiden. Dat gebeurde met het vaststellen van de nieuwe Drank- en horecaverordening 2017, die de verordening van 2013 vervangt. Daarin stond vastgesteld dat het aantal coffeeshops in Leiden door middel van een uitsterfbeleid – een beleid waarbij er geen nieuwe vergunningen worden verleend- terug moest dringen. 
Het effect daarvan is vrijwel geheel uitgebleven: bij het invoeren van het beleid in 2007 waren er twaalf coffeeshops. Dat zijn er nu elf, staat in de verordening.

09 November 2017

Basisbeurs weggestemd

Het was een uiterste poging om de basisbeurs te laten terugkeren. Op het partijcongres van het CDA afgelopen weekend diende het CDJA, de jongerenafdeling van de partij, een resolutie in. Een meerderheid van de aanwezigen stemde echter tegen het voorstel. Het CDA accepteert het huidige regeerakkoord: met leenstelsel, zonder basisbeurs. Het CDA was wel voorstander van de herinvoering van de basisbeurs in de bachelorfase, en de ChristenUnie was zelfs helemaal niet voor het leenstelsel, dat indertijd door de VVD en de PvdA was ingevoerd, met steun in de oppositie van D66. En de VVD en D66 zitten nu eenmaal ook in de regering. Wel staat in het regeerakkoord dat het collegegeld voor eerstejaars wordt gehalveerd.

09 November 2017