Dit staat er in het regeerakkoord

10 Oktober 2017

Studenten krijgen korting op collegegeld, maar de rente van de studentenleningen wordt tegelijkertijd verhoogd. Het nieuwe regeerakkoord, dat dinsdag werd gepresenteerd, belooft 200 miljoen extra voor onderzoekers.

Eerstejaars studenten betalen vanaf volgend jaar nog maar de helft van het wettelijk collegegeld. Dat is dus een korting van ongeveer duizend euro. Pabo-studenten, zowel academisch als regulier, betalen in de eerste twee jaar maar de helft. De studiebeurs komt niet meer terug. Daar was eerst wel hoop op, aangezien zowel het CDA als de ChristenUnie voor de herinvoering waren.

Studentenorganisaties reageerden dan ook negatief: Rhea de Jong van het Interstedelijk Studenten Overleg noemde het ‘symboolpolitiek’, en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vond het een ‘doekje voor het bloeden’.

Daar komt bij dat de rente van de studentenleningen worden verhoogd. Deze worden namelijk gekoppeld aan de 10-jaars-, in plaats van de 5-jaarsrente, en die eerste is altijd ietsje hoger. Die verandering levert de overheid vanaf 2060 structureel 226 miljoen per jaar op, staat in de doorrekening van het regeerakkoord. De kosten van de halvering van het collegegeld zijn jaarlijks 175 miljoen.

‘Lenende studenten betalen zelf de rekening voor de halvering van het collegegeld’, zegt LSVb-voorzitter Tariq Sewbarasingh. ‘De partijen doen alsof ze met de halvering van het collegegeld investeren in de toegankelijkheid, maar in de praktijk investeren ze geen cent’.


Dit zegt het regeerakkoord (over hoger onderwijs)

  • Er komt scherper toezicht op verengelsing: het kabinet gaat strenger in de gaten houden of opleidingen ‘alleen Engelstalig zijn wanneer dit een toegevoegde waarde heeft, de kwaliteit van voldoende niveau is en er in voldoende mate Nederlandstalige opleidingen zijn.’

  • Maar de overheid wil wél dat internationale studenten blijven komen: ‘We versterken de aantrekkelijkheid van het Nederlands onderwijs voor buitenlandse studenten, met behoud van de toegankelijkheid.’ Andersom komt er een ‘internationaliseringsaanpak’, die ervoor moet zorgen dat Nederlandse studenten makkelijker een studie in het buitenland kunnen volgen.

  • Het budget voor fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, en innovatie gaat omhoog. Dit is vooral goed nieuws voor de technische universiteiten. ‘In deze kabinetsperiode wordt de bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs herzien, met daarbij specifieke aandacht voor technische opleidingen.’ Het gaat om een stapsgewijze verhoging, met structureel 200 miljoen per jaar in 2020.

  • De administratieve last voor wetenschappers moet verminderen, vindt het kabinet. De experimenten met ‘innovatieve beoordelingssystematieken’ van NWO, dat probeert de race rondom subsidieaanvragen te temperen, worden daarom voortgezet.

  • Masteropleidingen mogen wel selecteren, maar daar komt wel een kader voor. Elke bachelorstudent moet ten minste één doorstroommogelijkheid hebben naar een master in zijn of haar vakgebied.

  • Er komen nieuwe prestatieafspraken: ‘De middelen die vrijkomen door het studievoorschot worden gekoppeld aan kwaliteitsafspraken op instellingsniveau.’ Het regeerakkoord zegt dat instellingen zelf hun ‘doelstellingen en indicatoren’ morgen vaststellen, maar dat deze wel moeten passen binnen Strategische Agenda Hoger Onderwijs. De vorige ronde met prestatieafspraken werd in 2016 afgerond. Universiteitskoepel VSNU was toen ontevreden dat ‘instellingen werden afgerekend op meetbare factoren’. Of de komende prestatieafspraken er anders uit zullen zien, is nog niet duidelijk. 
Deel dit bericht: