Bestuurstaal: Nederlands

28 September 2017

Om duidelijkheid te scheppen in de voortslepende discussie over de voertaal, heeft het College van Bestuur een Richtlijn Taalbeleid opgesteld: de universiteit is tweetalig, maar de bestuurstaal is Nederlands, en er komt een niveau-eis voor docenten die in het een andere taal lesgeven.

Als een Nederlandse docent in het Engels onderwijs geeft, moet hij of zij minstens een basiskwalificatie Engels (BKE) hebben, of het Engels op C1-niveau beheersen. Dat is het één na hoogste niveau volgens het Gemeenschappelijk Europees referentiekader. Andersom moeten buitenlandse docenten minstens C1-niveau Nederlands bezitten om een Nederlandstalig vak te geven.

Daarnaast blijft de bestuurstaal van de universiteit Nederlands. Als niet-Nederlandssprekende medewerker plaats wil nemen in een medezeggenschapsraad, moet hij of zij minstens passieve kennis van het Nederlands op B1-niveau beheersen. Een bestuursraad mag wel kiezen voor het Engels. Formele besluiten moeten tweetalig worden gepubliceerd.

De universiteit wil in ieder geval dat buitenlandse medewerkers Nederlands leren. Het doel is niveau B1, binnen twee jaar. Binnen een halfjaar starten deze medewerkers taallessen, staat in de richtlijn. Het geldt alleen voor degenen met uitzicht op een vaste aanstelling.

Of het onderwijs in het Nederlands of Engels wordt aangeboden, laat het bestuur aan de opleidingen zelf over: die kiezen zelf, maar wel volgens de Gedragscode Voertaal (PDF),waarin staat dat het bacheloronderwijs in principe Nederlands is. Tenzij er reden is om dit niet te doen, zoals bij internationaal georiënteerde opleidingen, of als docenten geen Nederlands beheersen. Als een bachelor wel in het Engels wordt aangeboden, moeten echt alle vakken Engelstalig zijn.

Het masteronderwijs is overigens in principe in het Engels, al mag een scriptie eventueel in het Nederlands geschreven worden, als dit de inhoud ten goede komt.

Daarnaast komt de universiteit met een aanmoedigingsbeleid voor internationale studenten om Nederlands te leren: zij krijgen korting op een cursus Nederlands bij het Academisch Talencentrum als zij de online cursus Dutch & More afronden. Voor Nederlandse bachelors komt er een taaltoets, waarin derdejaarsstudenten hun kennis van het Engels kunnen testen voor ze aan de master beginnen.AK

Deel dit bericht: