Weggestuurde studenten weer terug

LSR startte procedure na tweedejaars-bsa
15 Juni 2017

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau schoot veertig studenten te hulp, die onterecht van hun studie werden gestuurd na een negatief bsa in het tweede jaar. ‘Die hebben we uiteindelijk allemaal terug op hun studie kunnen krijgen’, vertelt LSR-bestuurslid Twan Hamers.

Door Marleen van Wesel Ook de Universiteit Leiden hanteerde de experimentele regel dat studenten in hun eerste twee jaar 90 studiepunten moesten halen, waarvan 45 in het eerste jaar. Na een motie in de Tweede Kamer en wat verduidelijking van onderwijsminister Jet Bussemaker in september 2016, mogen studenten nu alleen nog in hun eerste jaar een bindend studieadvies krijgen.

De Universiteit Leiden schafte de regel dat voorjaar overigens al af. Intussen waren er door het hele land al wel honderden studenten weggestuurd.

‘Aan het begin van het jaar zijn we een procedure gestart, waarvoor we studenten die met de bsa-regeling te maken hadden, vroegen om zich te melden. Een groep van zo’n veertig studenten wilde graag door met studeren’, vertelt Hamers. Die werden niet overal meteen terug aangenomen. 

Vorige week reageerde Bussemaker nog op Kamervragen over de afhandeling van de kwestie. Ze vond dat instellingen ‘ruimhartig moeten omgaan’ met toelatingsverzoeken, en dat het studenten vrij staat om bij een afwijzing ‘rechtsmiddelen aan te wenden’. Maar, schreef de minister ook: ‘Ik treed niet in geschillen tussen instellingen en studenten.’ 

Inmiddels zijn de veertig dus weer toegelaten. 

‘In het begin was het lastig’, weet Hamers. ‘Maar toen er druk achter werd gezet, werden ze welwillender.’ Ook weggestuurde studenten die niet wilden terugkeren klopten aan bij het LSR. ‘Voor hen zijn we nu nog bezig. Voor een mogelijke schadevergoeding zoeken we uit of onderwijsinstellingen destijds al wisten of het wegsturen van studenten eigenlijk niet mocht. Daarvoor hebben we instellingen gewobt.’

Dat is een verzoek om informatie-inzage op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). ‘Dat heeft zo’n zesduizend pagina’s aan documenten van instellingen opgeleverd. Daar zijn we dus nog wel even mee bezig.’

Deel dit bericht:

Nieuws

Strijd tegen schurft

De GGD Hollands Midden (in Leiden) krijgt sinds twee jaar opvallend veel studenten met …

15 Juni 2017