Geen tijd om ziek te zijn

Werkdruk neemt steeds meer toe op universiteit
Vincent Bongers
19 Januari 2017

Pauzes schieten er vaak bij in, voor persoonlijke ontwikkeling is nauwelijks tijd en overwerk is structureel geworden. En zelfs dan lukt het een groot deel van het personeel van universiteiten nog niet om al het werk af te ronden.

Dat blijkt uit een rapport van vakbond FNV dat vorige week verscheen.

En al dat harde werken eist zijn tol op de gezondheid. Volgens het rapport heeft 59 procent van de medewerkers de afgelopen drie jaar lichamelijke of psychische klachten gehad door de hoge werkbelasting.

Ruim 2500 medewerkers, zowel wetenschappers als ondersteunend personeel, van alle universiteiten, werkten mee aan de enquête.

Vooral wetenschappers werken gewoon door terwijl ze ziek zijn. Bijna tweederde van de onderzoekers meldt dat zij zich het niet kunnen veroorloven om ziek te zijn.

Overwerk is eerder regel dan uitzondering. Bijna tachtig procent van de wetenschappers moet vrije tijd opofferen om werk af te maken. Meer dan zeventig procent van de onderzoekers gaat ook in de vakantie aan de slag. En dat heeft gevolgen. De helft van de medewerkers kan zich niet ontspannen tijdens de vakantie of heeft er moeite mee het werk los te laten.

Ook in de avonden en weekenden is het wetenschappelijk personeel vaak nog uren bezig met nakijken, onderzoek of onderwijs voorbereiden.

De helft van de wetenschappers laat weten geen tijd te hebben om pauze te nemen.

En al dat overwerk is vaak nog niet voldoende. Bijna zestig procent van de wetenschappers heeft niet genoeg tijd om werkzaamheden voor te bereiden. Bijna driekwart van de onderzoekers krijgt niet al het werk af.

De vakbond heeft ook gevraagd hoeveel overuren er dan per week gedraaid worden.

Van de wetenschappers werkt 68 procent structureel zes uur of meer dan de arbeidstijden die in hun contract staan. Bijna een op de zes noteert zelfs meer dan zestien overuren per week.

Voor andere zaken is nog nauwelijks tijd over. Van het wetenschappelijk personeel zegt 77 procent dingen te laten schieten die belangrijk zijn voor de persoonlijke ontwikkeling.

Alarmerend is volgens de vakbond dat driekwart van alle werknemers vaststelt dat de werkdruk de afgelopen drie jaar alleen maar is toegenomen.

Dat komt onder andere door de enorme toename van studenten, die niet voldoende gecompenseerd wordt door het inhuren van meer personeel. Ook kost het aanvragen van subsidies veel tijd en is de publicatiedruk hoog.

Afgelopen september publiceerde de SP ook een onderzoek naar het wetenschappelijk personeel van universiteiten. Uit dat rapport kwam naar voren dat 72 procent van de onderzoekers onder grote tijdsdruk werkt.

In februari gaan verschillende vakbonden weer in overleg met universiteitskoepel VSNU om tot een nieuwe cao te komen.

Zie ook: 'Laten we aannemen dat er inderdaad een heel kleine subklasse van mensen bestaat die weinig slaap nodig heeft, en die jaar-in-jaar-uit op topniveau kan functioneren met zulke eindeloze werkweken. Dan is er nog steeds een probleem. U bent namelijk vrijwel zeker niet een van die mensen.'

Deel dit bericht: