Telderspostzegel

17 November 2016

Ben Telders, verzetscollega van professor Rudolph Cleveringa, staat dit jaar op de Leidse postzegel. Amateur-postzegelontwerper Frans Hemelop maakt jaarlijks. dat dit jaar in het teken staat van het Leidsche Senaatsprotest. Telders werkte samen met Cleveringa aan dit protest, waarin ze zich opstelden tegen de ‘Ariërverklaring’ – een verklaring van niet-Jood zijn. De Cleveringalezing had bijna de Telderslezing geheten. Toen Cleveringa zijn beroemde speech wilde houden, bood Telders namelijk aan het van hem over te nemen, omdat hij nog ongehuwd was. De Duitsers pakten Telders in 1940 op, en hij stierf in 1945 aan vlektyfus in het concentratiekamp Bergen-Belsen, negen dagen voor de bevrijding.

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

17 November 2016

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

17 November 2016