Dertien Vidi’s voor Leiden

26 Mei 2016

Van de 87 onderzoekers die deze maand een zogeheten Vidi-beurs kregen, werken er dertien in Leiden. Zo’n beurs is een bedrag van maximaal acht ton, waarmee een wetenschapper een eigen onderzoeksgroep op kan zetten.

Naturalis kreeg twee Vidi’s: marien biologen Nicole de Voogd en Katja Peijnenburg kregen elk een Vidi voor onderzoek naar de gevolgen van oceaanopwarming en –verzuring op respectievelijk zwemmende slakken en de micro-organismen die in sponzen leven.

Drie van de beurzen gingen naar het Leids Universitair Medisch Centrum: neonatoloog Arjen te Pas gaat onderzoeken hoe vroeggeboren baby’s de beste beademingshulp kunnen krijgen. Geneticus Martijn Luijsterburg gaat onderzoeken hoe cellen DNA repareren dat beschadigd raakt tijdens het aflezen ervan. Bij de afdeling Radiologie gaat Hermien Kan onderzoek doen naar spierdystrofiën.

De Universiteit Leiden ontving acht Vidi’s, waarbij de bèta’s traditioneel de meeste beurzen binnensleepten. Natuurkundige Luca Giomi gaat theoretisch onderzoek doen naar kunstmatige cellen. Jacqueline Hodge van de Sterrewacht gaat met moderne telescopen de stervorming in het vroege heelal bestuderen. Wiskundige Hermen Jan Hupkes gaat aan de slag met ‘discreetheid’: allerlei natuurlijke processen zoals golven en spiralen worden nu beschreven met modellen die ruimte en tijd als continu behandelen. Hupkes wil ze juist in wiskundige brokjes hakken met een bepaald type differentiaalvergelijking.

Milieuwetenschapper Nadia Soudzilovskaia gaat met haar Vidi onderzoek doen naar de rol van bodemschimmels in de koolstofkringloop.

Orthopedagoog Sophie van Rijn wil beter gaan begrijpen waarom kinderen met een extra geslachtschromosoom vaak wat slechter zijn in sociaal gedrag. Taalwetenschapper Michaël Peyrot gaat op zoek naar sporen van een dode taal, het Tochaars. Latinist Christoph Pieper wil weten hoe de beeldvorming over de Romeinse staatsman Cicero verlopen is.

BB

Deel dit bericht: