Toetsing moet beter

10 Maart 2016

De Onderwijsinspectie vindt dat universiteiten meer aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van toetsing. De dienst heeft onderzoek gedaan naar hoe de toetsing nu wordt vormgegeven. Het ontbreekt, mede door de hoge werkdruk, soms aan professionaliteit als het gaat om het goed toetsen.

‘Studenten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kennis, inzicht en vaardigheden valide en betrouwbaar worden getoetst’, schrijft de dienst. ‘Zij moeten kunnen leren van een toets. Goede toetsing is bovendien noodzakelijk om de waarde van het diploma te kunnen garanderen.’
Het ontbreekt volgens de Inspectie bij sommige docenten nog wel eens aan professionaliteit als het gaat om de kwaliteit van toetsing. De eisen en eindtermen zijn ook lang niet bij alle opleidingen goed geformuleerd. ‘Sommige docenten, zo werd tijdens de gesprekken voorzichtig geopperd, zijn zich er wellicht niet van bewust wat er nodig is om kwaliteit van toetsing te realiseren’, aldus de Inspectie.
Verder is de opbouw en de samenhang tussen de tentamens en opdrachten die studenten maken niet altijd even duidelijk.
Het beleid om de kwaliteit van toetsing te verbeteren is ook nog te ‘vrijblijvend.’
Docenten ervaren het als een ‘volgende extra belasting’ als ze zich bezig moeten houden met het verbeteren van tentamens en opdrachten.
De Inspectie: ‘Een complicerende factor is dat veel ervaren docenten, onder wie erkende hoogleraren, nooit zijn aangesproken op hun toets- en didactische deskundigheid. Zij worden nu soms ‘plotseling’ gevraagd om zich hierin te professionaliseren. Daar zitten ze in eerste instantie niet altijd op te wachten.’ VB

Deel dit bericht: