Schrappen keuringsexperiment 'teleurstellend'

4 Februari 2016

De universiteit Leiden is niet blij met het schrappen van een experiment met instellingsaccreditatie. In de door minister van Onderwijs Bussemaker voorgestelde pilot kan een instelling in zijn geheel goedgekeurd worden.

Dat scheelt, want nu moet elke opleiding om de zes jaar een oké-stempel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) krijgen. De bijbehorende visitaties zorgen voor enorm veel werk. Er wordt al jaren gebroed op een stelsel dat minder bureaucratische rompslomp met zich meebrengt.
Er lag een plan van minister Bussemaker van Onderwijs om zes hogescholen en zes universiteiten te laten experimenteren met alleen instellingsaccreditatie. Maar dat plan is afgeschoten, mede onder druk van coalitiepartner VVD. Deze partij vindt dat er teveel risico’s kleven aan het keuren van eigen vlees.
Leiden is niet blij met het schrappen van deze pilot. ‘De rook in Den Haag is inmiddels een beetje opgetrokken. Er is al heel veel over gesproken. We zijn teleurgesteld over wat er nu is besloten,’ zei directeur academische zaken Marcel Vooijs vorige week tijdens de universiteitsraad. ‘We hebben ons hard gemaakt voor instellingsaccreditatie zonder opleidingsaccreditatie. Leiden, en ook andere universiteiten, hebben gepleit voor een brede pilot. Dan kunnen veel instellingen ervaring opdoen met instellingsaccreditatie zonder opleidingsaccreditatie. En kan dan goed vergeleken worden.’
Het ziet er nu naar uit dat er een kleinschalig experiment komt waar maar drie hogescholen en drie universiteiten aan mee mogen doen. ‘In die pilot wordt dan geëxperimenteerd met een variant op het stelsel zoals het nu al is.’
‘Wil Leiden aan de beperkte pilot meedoen?’ vroeg Sander van Diepen van studentenpartij BeP.
Vooijs: ‘De voorwaarden voor deelname zijn nog niet bekend. Maar we zijn geen voorstander van deze beperkte aanpak.’ Deelname van Leiden ligt dan ook niet voor de hand. Mede ook omdat de universiteit pas in 2019 weer opgaat voor een instellingsaccreditatie. Universiteiten die eerder aan de beurt zijn, komen waarschijnlijk ook eerder in aanmerking voor de pilot.
Er is binnen de universiteit een werkgroep bezig met het opstellen van een advies over de herziening van het accreditatiestelsel. Binnenkort stuurt deze commissie haar rapport naar het college. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

4 Februari 2016

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

4 Februari 2016