Meer inspraak faculteitsraden

Eerste stap naar instemmingsrecht begroting

Door Vincent Bongers
4 Februari 2016

De faculteitsraden krijgen instemmingsrecht op de besteding van zeven miljoen euro die het college extra investeert in het verbeteren van het onderwijs. Het college staat ook open voor instemmingsrecht op de facultaire begroting.

Wel moeten er dan goede afspraken komen over de precieze rol van de universiteitsraad en de faculteitsraden op het punt van instemming. Ook de universiteitsraad moet nog een mening vormen over het instemmingsrecht. Het is echter niet erg waarschijnlijk dat de raad zich verzet tegen het versterken van de inspraak van de faculteitsraden.
De faculteit Sociale Wetenschappen besloot onlangs het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting in te voeren, maar werd teruggefloten door het college. Dat leidde tot Kamervragen.
‘Het intrekken van instemming bij FSW is een beetje ongelukkig verlopen,’ zegt universiteitsraadslid Joost Augusteijn van Abvakabo. ‘Ik denk niet dat het college nog een keer wil mee maken dat het Leidse instemmingsrecht in de Tweede Kamer aan bod komt, dat vonden ze niet zo leuk.’
Volgens rector Carel Stolker viel dat allemaal reuze mee. Hij tweette: ‘Storm in glas water. We zijn op alle niveaus serieus met #medezeggenschap bezig: wij komen er altijd uit!’
Ook tijdens de universiteitsvergadering maandag was er geen sprake van een crisis.
‘We hebben met de universiteitsraad afspraken gemaakt over hoe we omgaan met het instemmingsrecht. We zijn toen een ding vergeten,’ zei vice-collegevoorzitter Willem te Beest. ‘Wat betekent dat voor de inspraak op facultair niveau? De toen gemaakte afspraken gaan we in maart evalueren.’ Dan komt ook het instemmingsrecht voor faculteiten aan bod.
De universiteit investeert in 2016-2017 tien miljoen extra in de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Zeven miljoen gaat direct naar de faculteiten. De kapitaalinjectie is het gekoppeld aan het leenstelsel en wordt voorgeschoten door de universiteit. Minister Bussemaker van onderwijs heeft immers het geld van het schrappen van de basisbeurs nog niet binnen.
‘Er is van onze kant niets op tegen om de raden alvast instemmingsrecht te geven op de bestedingen van het studievoorschot,’ zei Te Beest. Deze toezegging van het college over het instemmingsrecht op het studievoorschot is hoogstwaarschijnlijk een eerste stap naar meer inspraak voor de faculteiten.
Voor de zeven miljoen die direct naar de faculteiten gaat, is dat instemmingsrecht geen probleem. Maar er wordt ook drie miljoen besteed aan verschillende andere projecten. Te Beest: ‘Sommige van deze projecten staan buiten de faculteiten. De meeste echter niet. We moeten bij elkaar gaan zitten en goede afspraken over de verdeling van het geld maken. We moeten wel goed oppassen dat afspraken die we universiteitsbreed maken niet interveniëren met dingen die in de faculteit gebeuren. Het is vervelend als je daar ellende over krijgt. Dat kan niet de bedoeling zijn.’
‘De drie miljoen wordt ook doorgegeven aan de faculteiten, zij het met enige vertraging’, voegde vice-rector Simone Buitendijk daar aan toe. ‘Het gaat om de financiering van zaken die we gezamenlijk doen. Ik overleg met de faculteiten over de besteding van het geld. Het verschilt ook per faculteit of er al beleid is op bepaalde punten.’
De raad had vorige week kritiek op de plannen die het college heeft voor de financiering van de verschillende projecten. Zo is nog niet duidelijk hoeveel geld er in elk voorstel wordt gestoken. Bovendien krijgen ook al lopende programma’s als diversiteit en excellentieonderwijs een kapitaalinjectie. Als de raad daar niet mee instemt, vallen die programma’s dan om?
Volgens Buitendijk is daar geen sprake van. ‘We stoppen niet met deze programma’s. Dan halen we de middelen ergens anders vandaan.’
Marjolein Bouterse van studentenpartij CSL: ‘Er is door de minister geld weggehaald bij een grote groep studenten. Dan moeten ook alle studenten baat hebben bij de investeringen. Dat is bijvoorbeeld bij excellentieonderwijs niet zo.’
Buitendijk: ‘Als de raad wil dat bepaalde projecten niet met dit geld gefinancierd worden, dan halen we ze van de lijst.’
De raad gaat nu de plannen nog eens goed tegen het licht houden en mogelijk gaat er een streep door een aantal projecten. Het college zegde verder nog toe om aan te geven hoeveel geld er ongeveer naar elk programma gaat.

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

4 Februari 2016

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

4 Februari 2016