Eén adviseur voor duizend studenten

4 Februari 2016

Er zijn te weinig studieadviseurs om studenten goed te kunnen begeleiden. Dat schrijven Personeelspartij UB en studentenpartij SGL in een notitie gericht aan de universiteitsraad en het college van bestuur.

Volgens de opstellers van de notitie telt psychologie 2000 bachelorstudenten en zijn er maar twee studieadviseurs voor de bachelor. Rechten heeft vier studieadviseurs voor de gehele faculteit. De studentenpartijen ontvangen klachten van studenten, met name van grote studies.
Een adviseur per duizend studenten is veel te weinig, vinden SGL en UB. Vooral ook omdat studieadviseurs steeds meer werk te doen krijgen. Zo moeten studenten een studieplan maken. Dat is onmogelijk om goed aan te pakken met zo weinig studieadviseurs. Niet elk plan wordt dan ook persoonlijk besproken met de docent. Sterker nog, studenten en studieadviseurs ‘geven aan dat alleen een plan ingeleverd dient te worden indien studenten erg afwijken.’
Ook is er een bsa in het tweede jaar ingevoerd. Verder heeft de universiteit de ambitie om meer studenten in het buitenland te laten studeren. Ook zij hebben hulp en advies nodig. Er is twijfel of de buitenlandcoördinatie vanwege de grote drukte wel voldoet.
Verder merken de partijen op dat het vooral bij kleine studies wel voorkomt dat adviseurs een dubbelfunctie hebben als docent. Dat is een onwenselijke situatie met betrekking tot de vertrouwelijkheid.
‘We zijn het erover eens dat er punten van zorg zijn,’ zei vice-rector Simone Buitendijk maandag tijdens de universiteitsraadsvergadering. ‘We komen hier graag op terug als de resultaten van de evaluatie van het bsa in het tweede jaar er zijn. Er is voor die evaluatie ook gesproken met studieadviseurs. Die informatie willen we graag meenemen. We gaan ook nog overleggen met de vice-decanen om erachter te komen waar de problemen precies zitten.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

4 Februari 2016