Contractpromovendi krijgen geen stemrecht

9 September 2015

Contractpromovendi mogen niet stemmen, tot spijt van de universiteitsraad.

De raad wil graag dat contractpromovendi meer betrokken worden bij de medezeggenschap, bij voorkeur door ze stemrecht te geven bij de universitaire verkiezingen.
Maar dat is volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek (WHW) niet mogelijk. Contractpromovendi hebben geen aanstelling bij de universiteit maar krijgen bijvoorbeeld een beurs uit het buitenland.
Deze promovendi vallen niet in de categorie medewerkers, maar ook niet in de categorie studenten. Ze kunnen dan formeel ook geen rol spelen in de medezeggenschap. Ze werken echter wel voltijds aan hun proefschrift en zijn nauw
betrokken bij de universiteit.
‘Hun werk vertoont dan ook overeenkomsten met medewerkerspromovendi’, aldus de raad.
De groep contractpromovendi is best groot. Het gaat om in
totaal tien procent van het totaal aantal promovendi. Promovendipartij PhDoc vindt dan ook dat deze groep promovendi stemrecht moet krijgen.
Het college van bestuur heeft echter al laten weten dat de WHW geen ruimte laat voor stemrecht voor contractpromovendi.
Wel zal het college gaan praten met PhDoc en het Leids Promovendi Overleg (LEO) over de manier waarop de vertegenwoordiging van promovendi is georganiseerd in de graduate schools. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

9 September 2015

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

9 September 2015