'Weg met bsa in tweede jaar'

Vincent Bongers
21 Mei 2015

Alle studentenpartijen uit de universiteitsraad vinden dat het bindend studieadvies (bsa) in het tweede jaar moet verdwijnen.

Dat schrijven zij vandaag in Mare in een open brief aan het college van bestuur. De brief is opgesteld door de partijen SGL en BeP in samenwerking met de Landelijke Kamer van Verenigingen, en mede ondertekend door studentenpartijen CSL en LVS en de Plaatselijke Kamer van Verenigingen.

De studenten zijn het zat dat het college maar blijft volharden in het stapelen van rendementsmaatregelen. ‘Het roer moet om.’

In 2012 besloot de Leidse universiteit om ook in het tweede jaar het bsa in te voeren. Volgens toenmalig rector magnificus Paul van der Heijden was het niet langer verdedigbaar dat studenten lang over hun studie deden. ‘Uit de samenleving komt een breed gedragen geluid: jullie mogen grotendeels op kosten van de samenleving studeren. Dan moet je ook presteren en zorgen dat je op tijd tentamens haalt’, zei hij destijds in Mare. ‘Het gaat om een bevoorrechte groep, die later ook nog meer gaat verdienen. Een student is eigenlijk een zondagskind.’

Vorig collegejaar ging de maatregel van kracht. Maar daar bleef het niet bij. Faculteiten mogen herkansingen en geldigheidsduur van tentamens beperken. Het is met name de stapeling van maatregelen waartegen de studenten zich verzetten, zeker nu het sociaal leenstelsel is ingevoerd. ‘Dat zorgt ervoor dat studenten nu zelf de financiële gevolgen dragen van studievertraging’, schrijven ze. Dat het college studenten onder druk blijft zetten, vinden ze onacceptabel. Bovendien is het beleid ‘destructief voor de zelfontplooiing van de student die wel gewoon zijn punten haalt, terwijl die ‘maximale talentontwikkeling’ juist zo belangrijk is, ook volgens minister Bussemaker van Onderwijs. ‘De rendementsmaatregelen van de universiteit gaan hier lijnrecht tegenin.’

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

21 Mei 2015

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

21 Mei 2015