Deeltijders gecompenseerd

6 Juni 2012

De Tweede Kamer heeft ingestemd met maatregelen om deeltijdstudenten en gehandicapten die door de langstudeerboete worden getroffen te compenseren.

Deeltijdstudenten overschrijden vrijwel altijd, eigenlijk per definitie, de nominale studietijd plus een uitloop van een jaar. Toch vallen ook zij onder hetzelfde boeteregime als voltijdstudenten. Staatssecretaris voor het Hoger Onderwijs, Halbe Zijlstra, voelde enige druk om dit probleem op te lossen. Zeker ook met het oog op de rechtszaak die studentenorganisaties ISO, LSVb en LKvV zijn begonnen tegen de staat. De studenten vinden de regeling onrechtmatig en de discussie over de situatie waarin de deeltijders zich bevinden, speelt daarin een rol.
De staatssecretaris kwam met een spoedwet waarin hij de nodige zaken repareert. Deeltijdstudenten en gehandicapten die buiten hun schuld studievertraging oplopen, moeten maar bij de profileringfondsen van hun universiteiten aankloppen.  Den Haag stort de komende vijf jaar telkens 10 miljoen euro in de fondsen om de verwachte hogere vraag naar financiële bijstand op te kunnen vangen.
In het Leidse profileringsfonds, dat als ‘regeling financiële ondersteuning studenten’ wordt omschreven, is er ruimte om voltijdstudenten die met bijzondere omstandigheden te maken krijgen met geld te ondersteunen. ‘De onvoldoende studeerbaarheid van een opleiding’ is een van deze bijzondere omstandigheden. Met deeltijdstudenten is niet specifiek rekening gehouden in de regeling.
De studentenorganisaties die een rechtszaak zijn begonnen tegen de boete zijn sceptisch over de spoedwet. De Leidse hoogleraar staats- en bestuursrecht en advocaat van de organisaties, Tom Barkhuysen, noemde tijdens de zitting van twee weken geleden de tien miljoen van Zijlstra ‘een druppel op een gloeiende plaat’. Ook neemt de spoedwet de onrechtmatigheid van de maatregel niet weg.
De landsadvocaat meende toen overigens dat deeltijdstudies eigenlijk niet bestaan. Het is dan ook onduidelijk hoe de deeltijdregeling van Zijlstra in de praktijk moet gaan werken. De rechter doet uiterlijk 25 juli uitspraak over de rechtmatigheid van de boete. VB

Deel dit bericht: