Meeuwenoverlast

19 Oktober 2011

De gemeentes Leiden, Haarlem en Alkmaar hebben een brandbrief aan Den Haag gestuurd over meeuwen. De steden kampen met meeuwenoverlast, maar kunnen die niet goed bestrijden. In hun ogen komt dat deels doordat de meeuw een beschermde diersoort is. In de brief vragen de gemeentes het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om een uitzondering te maken op de Faunawet, die de bescherming van de vogels regelt. Het Leidse project waarbij meeuweneieren vervangen werden door fop-eieren – waarbij de Universiteit kort betrokken was – was ook mogelijk dankzij zo’n uitzondering. Ook als de uitzondering er niet komt, wil Leiden de komende jaren de meeuwenoverlast aan gaan pakken. Er komen meer ondergrondse vuilniscontainers in de binnenstad, en nieuwbouw moet ‘meeuwbestendig’ worden.

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

19 Oktober 2011

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

19 Oktober 2011