Nieuws
‘Wij blijven tegen sloop strijden’
De 58 huurwoningen tegenover het Lipsius moeten nog steeds wijken voor de nieuwe Humanities Campus die de universiteit wil bouwen. De bewoners stappen desnoods naar de rechter om de bouwplannen tegen te houden.
Vincent Bongers
donderdag 21 maart 2019

Dat bleek vorige week woensdag tijdens de presentatie van het definitieve plan voor de campus.

‘We moeten nog altijd weg’, zegt Theresa Steeman, secretaris van bewonerscommissie De Doelen. ‘Het hele Doelencomplex wordt gesloopt om ruimte te maken voor de Humanities Campus. Dat had de gemeenteraad al eerder besloten.’

‘De universiteit wilde van begin af aan het hele Doeleneiland’, zegt Giny Schoemaker, voorzitter van de bewonerscommissie. ‘Wij blijven daartegen strijden.’

Steeman: ‘De gemeente en de universiteit zijn twee handen op een buik. We stappen als dat nodig is naar de rechter.’

De 58 appartementen en huizen tussen Doelengracht en Cleveringaplaats van woningcorporatie De Sleutels zouden tegen de grond mogen, als 70 procent van de bewoners akkoord ging met de sloop. Volgens de bewonerscommissie wil ruim 70 procent juist niet verhuizen.

De corporatie stopte dan ook haar medewerking aan het project. De universiteit houdt echter vol dat het complex moet wijken voor de nieuwbouw.

Steeman en Schoemaker waren aanwezig bij de laatste vergadering van de klankbordgroep Humanities Campus. Ze bemoeiden zich daar niet met de discussie, maar lazen een verklaring voor. Ze namen niet deel ‘omdat het ronduit deprimerend en zinloos is om mee te praten over een plan, waarbij de bewoners al van de kaart geveegd zijn’, aldus de tekst. Hun aanwezigheid moest dan ‘ook zeker niet gezien worden als participatie’.

Tijdens de bijeenkomst, waarbij media niet welkom waren, presenteerden de gemeente en de universiteit de definitieve plannen voor de campus aan belanghebbenden.

Nou ja, definitief. Het college van B&W neemt op 26 maart pas een voorlopig besluit over de bouw van de campus. Dan volgt een inspraakperiode van zes weken.

De universiteit laat desgevraagd weten voorlopig dan ook nog niet in de pers te willen reageren op de ontwikkelingen.

Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan liggen er dus officieel nog niet, maar het is duidelijk dat het Doelencomplex wordt gesloopt. Het Lipsius gaat tegen de grond en daar komt nieuwbouw van maximaal twintig meter hoog voor in de plaats.

Het casco van het Reuvensgebouw blijft staan, dat wel heel grondig wordt gerenoveerd. Het Huizinga krijgt slechts een kleine renovatie. ‘Wij hebben al in 2016 aangedragen om het Huizinga op te hogen en te verlengen’, zegt Steeman. ‘Dan hoeven onze huizen niet weg.’

Schoemaker: ‘Maar ze willen niet kijken naar andere mogelijkheden.’

Ook de faculteitsgebouwen Matthias de Vrieshof en Van Eyckhof, aan weerszijden van de UB, worden verbouwd. Het Arsenaal wordt op dit moment al onder handen genomen.

Op de plek waar nu nog de 58 huurwoningen staan, komt een gebouw van negen meter hoog aan de kant van de Doelengracht, dat trapsgewijs oploopt tot twintig meter hoog aan de kant van de Cleveringaplaats.

Opvallend is dat er ook woningen komen in de campus. ‘Er komen vijftig wooneenheden’, aldus Schoemaker. ‘Die zijn voor studenten en aan de universiteit gelieerd personeel. Niet voor ons dus.’ 
Steeman: ‘De universiteit wilde eigenlijk helemaal geen woningen, die zijn er door de gemeente ingepropt.’

Dan speelt nog de kwestie rond de mogelijke herhuisvesting van de bewoners van het Doelencomplex. ‘De mogelijkheden die zijn besproken zijn de Paviusstraat, Plexus en de Kaasmarkt, vertelt Steeman.

‘De meeste bewoners willen niet naar de Paviusstraat, achter het station, omdat ze het een zeer onaantrekkelijke plek vinden, waar bovendien kantoren en bedrijven gebouwd gaan worden. Het wordt daarmee eigenlijk een soort bedrijventerrein, waartussen de bewoners komen te wonen. De Sleutels wilde de Plexus en de Kaasmarkt niet ontwikkelen, waardoor dat geen reële optie voor de bewoners was.’

Maar, zegt Steeman: ‘Als er een aanbod komt van de gemeente, dan leggen we dat voor aan de bewoners. Als vervolgens 70 procent voor is, dan is het gewoon klaar.’