Nieuws
Verzet tegen colleges opnemen
DOOR SEBASTIAAN VAN LOOSBROEK De faculteitsraad van FGGA is niet te spreken over een memo van het faculteitsbestuur over het opnemen van hoorcolleges. Die geeft de docenten het gevoel dat het opnemen een verplichting wordt en dat hiervan alleen bij zwaarwegende redenen kan worden afgezien.
dinsdag 29 januari 2019

Dat bleek maandag tijdens de faculteitsraadsvergadering bij Governance and Global Affairs. Studentraadslid Nina Eijpe benadrukte namens de raad blij te zijn dat de hoorcolleges worden opgenomen in de zalen waar dit technisch mogelijk is, maar dat de toon van de memo tot veel weerstand heeft geleid.

‘Eventuele tegenargumenten voor het opnemen van colleges worden in hetzelfde stuk ontkracht, dus docenten krijgen daardoor het gevoel dat ze er niets meer tegenin kunnen brengen’, zegt Eijpe. ‘Het zou beter zijn om argumenten te noemen die de docenten juist enthousiasmeren.’
Een van de dingen waar de raad tegenaan loopt, is dat een docent alleen onder het opnemen van colleges uit kan als die ‘aantoonbaar en/of zwaarwegende bezwaren heeft voor het opnemen en publiceren van hoorcolleges’, zo staat in de memo. 
Eijpe: ‘Ik denk dat dat de docenten tegen de borst stuit. We willen dat die “tenzij” een opening is tot een gesprek. Dat lijkt nu niet te kunnen.’ Vice-decaan van het faculteitsbestuur Koen Caminada brengt daar tegenin dat dit wel mogelijk is: ‘De onderwijsdirecteuren kunnen het opnemen van de hoorcolleges met de docenten heroverwegen.’ Daarnaast wijst hij erop dat docenten na de opnames de mogelijkheid hebben stukken uit de colleges te knippen.
Een ander punt waarover de raad valt, is de formulering in de memo dat docenten verplicht zijn onderwijs van hoge kwaliteit te leveren ‘in ruil voor een salaris’. 
Daarnaast vindt Kaoutar Ouhssaine van de personeelsgeleding het van belang om de docenten meer bij het proces te betrekken. ‘We moeten ons afvragen hoe we de docenten hierin mekrijgen. We willen dat er vanuit het bestuur een stukje geruststelling komt.’
Bovendien voorziet studentraadslid Rik Evers dat studenten wellicht minder fel met elkaar in discussie gaan als ze weten dat hun stemmen worden opgenomen. ‘De discussies bij bijvoorbeeld crisis & security management en security studies zijn vaak erg enthousiast en niet altijd even comfortabel. Ik vraag me af of dit effect heeft op wat ze nog willen zeggen. Het is dus ook belangrijk om duidelijk te communiceren welk college wel en niet wordt opgenomen.’