Nieuws
Internationals mochten alleen hun kamer opzeggen als ze een vervanger hadden
Internationale studenten die een kamer huurden via de universiteit konden die alleen opzeggen als ze zelf een vervangende huurder regelden. Maar, zo klaagden tientallen bij de ombudsfunctionaris, dat was tijdens de pandemie een onmogelijke opgave.
Vincent Bongers
donderdag 20 mei 2021
Cartoon Schot

Dat blijkt uit het jaarverslag van de universitaire ombudsfunctionaris Eugène van der Heijden, dat in de universiteitsraad werd besproken. In 2020 kwamen er 205 klachten binnen – tachtig meer dan een jaar eerder – waarvan er 55 ‘direct corona-gerelateerd’ zijn.

‘Er komen nog steeds disproportioneel veel klachten van internationale studenten’, zei Maarten Wille (LSP).‘Het gaat om 38 procent van de klachten, terwijl 18 procent van de studentenpopulatie international is. Er moet echt extra aandacht besteed worden aan deze groep.’

‘Deze klachtenverhouding dwingt het college ook tot enige reflectie over het aantal internationale studenten dat we elk jaar denken te kunnen accepteren’, merkte Remco Breuker (FNV) op. ‘Klaarblijkelijk is er niet de structuur om hen zonder problemen op te vangen.’

Penibele situatie

Over expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) kwamen 46 klachten binnen, dat waren er een jaar eerder slechts tien. Deze stijging is ‘niet geheel verwonderlijk aangezien SOZ betrokken is bij in- en uitschrijving, toelating en huisvesting van internationale studenten’, schrijft Van der Heijden. ‘En bij nog allerlei andere processen en voorzieningen die vanwege de coronasituatie flink veel extra inspanning hebben gevergd.’

Toen de eerder betrachte coulance niet langer gold, kwam een stroom van klachten op gang

Het vaakst gaat het mis bij het ‘Housing Office’ van Studenten- en Onderwijszaken (SOZ). Dat betrof internationale studenten die aan hun huurcontract werden gehouden terwijl zij vaak vanwege corona niet langer gebruikmaakten van hun kamer. Opzeggen kon alleen als ze zelf een vervangende huurder regelden, een haast onmogelijke zaak door de crisis.

Radiostilte

Deze kwestie is nog verder gecompliceerd geraakt, aldus Van der Heijden, ‘doordat er voor studenten die zich al vroeg na intreding van de penibele coronasituatie in maart 2020 tot de Housing Office hebben gewend coulance is betracht.’ Eind april kwam er een stroom van klachten op gang van studenten voor wie die coulance niet gold.

De ombudsfunctionaris is het Housing Office per klacht gaan adviseren over de contracten, omdat hij zelf geen bevoegdheid heeft om de verbintenissen te overrulen. Uiteindelijk werd in 14 van de 22 klachten het advies overgenomen en is de student alsnog in de gelegenheid gesteld om het huurcontract eerder te beëindigen.

Verder zijn er de nodige klachten over de communicatie vanuit SOZ. ‘Een van de grootste problemen is de radiostilte vanuit SOZ als een student met bijvoorbeeld urgente visaproblemen zich bij het expertisecentrum meldt’, vertelde Kate Willey (DSP). ‘De reactie is dan vaak te traag, begrijp ik van studenten. Functioneert SOZ wel goed genoeg? Het lijkt me goed als dat wordt geëvalueerd.’