Nieuws
Usis weer een miljoen duurder
De totale kosten van Usis vallen nog duurder uit dan verwacht. Oorspronkelijk werd uitgegaan van een verdubbeling van de begrote 4,6 miljoen euro. Nu blijkt dat er een overschrijding is van zes miljoen euro. Het totale bedrag komt uit op rond de 11 miljoen euro.
woensdag 7 december 2011

Door Vincent Bongers Het college van bestuur heeft geen apart document aan de universiteitsraad gestuurd waarin de precieze kosten staan, iets waar de raad wel om had gevraagd.

Maar desondanks zijn de kosten te reconstrueren uit de jaarrekening van de universiteit, het evaluatierapport van consultancybureau Cap Gemini en de notitie vervolgmaatregelen Usis.

Een deel van de raad vindt het nu niet meer nodig dat er een apart stuk met kosten komt van het college. Tim Fleur van de studentenfractie SGL/CSL en voorzitter van de raadscommissie financiën wil een streep zetten onder deze discussie en inhoudelijk debatteren met het college over de ‘schandelijke overschrijding’ en de problemen met het systeem.

Hij werd hierin gesteund door promovendipartij Young Researchers. ‘De kosten zijn nu duidelijk’, zei Maarten Jansen. ‘Dat is nu gewoon klaar.’ De partij wil zich concentreren op het hoe en waarom.

Hendrik Kaptein, fractievoorzitter van de Abvakabo/FNV, vindt dat het college niet tegemoet is gekomen aan het verzoek van de raad. ‘Het is gewoon niet voldoende. We hebben om een apart document gevraagd en dat krijgen we gewoon niet.’ De raad moet dit uit principe niet accepteren, vindt hij.

De Abvakabo/FNV leden benadrukken overigens wel dat de problemen met het systeem nog steeds groot zijn en dat studenten en medewerkers nog dagelijks worstelen met Usis.