Nieuws
Talenstudies kritisch over minorenplan: ‘Dit kan enorme schade toebrengen’
Het college wil minoren en keuzevakken in één semester samenvoegen. Met name taalopleidingen vinden deze harmonisatie ‘destructief’. De universiteitsraad pleit daarom voor coulance.
Vincent Bongers
donderdag 2 februari 2023

Het college van bestuur wil in collegejaar 2023-2024 de vrije keuzeruimte en minoren in het vijfde semester van studies concentreren en heeft daarvoor een richtlijn opgesteld: alleen in het eerste semester van het derde jaar worden 30 punten aan keuzevakken of een minor ingeroosterd. Deze harmonisatie maakt het makkelijker voor studenten van andere faculteiten en universiteiten om een minor of keuzevakken in te plannen.

De richtlijn leidde tot een storm van kritiek. Vooral talenstudies stellen dat de regeling funest is voor de opbouw van hun opleidingen. ‘Als wij moeten doen wat het college wil, dan gaat de opleiding kapot’, zei Katarzyna Cwiertka, opleidingsvoorzitter van de bachelor Japanstudies, eerder in Mare.

Als een semester wegvalt voor taalverwerving schaadt dat de kwaliteit van de studie. Ook in de faculteitsraad Geesteswetenschappen in december werden deze bezwaren gemaakt.

'Zwaarwegende redenen'

Het in één semester persen van minoren en keuzevakken is inderdaad een probleem, beaamde Timothy de Zeeuw van personeelspartij LAG maandag tijdens de vergadering van de universiteitsraad: ‘Niet alleen bij Geesteswetenschappen, maar ook bij andere faculteiten. Opleidingen zijn zo opgebouwd dat ze heel nauwgezet toewerken naar een eindscriptie.

De wens tot harmonisatie geeft geen mogelijkheden tot uitzonderingen. We lopen dus het risico dat we enorme schade toebrengen.’
De Zeeuw wil dat het college de mogelijkheid biedt om niet onder de regeling te hoeven vallen. ‘Deze studies moeten daar dan wel zwaarwegende redenen voor aanvoeren.’

‘Dit is een heel valide punt’, stelde Rebekka van Beek van studentenpartij PBMS. ‘Ook bij Geneeskunde is dit een probleem.’ Alleen vraag ik me af of dit niet al benoemd is in de richtlijn. Daar staat dat in “enkele gevallen vijftien punten vrije keuzeruimte mag worden geroosterd. Dit is het geval wanneer beroepseisen, bijvoorbeeld geneeskunde of notarieel recht, zorgen voor beperkte ruimte in het curriculum.”’

Uitzondering

De Zeeuw vond die bepaling nog niet ruim genoeg. ‘Dat neemt niet weg dat het nog steeds om een blok in een semester gaat en dat is nog steeds schadelijk, met name voor taalverwerving. Mijn voorstel zou zijn om die regeling uit te breiden en meer uitzonderingen mogelijk te maken.’

Studentraadslid Victor van der Horst (PBMS) vermoedt dat daar wel ruimte voor is. ‘In de commissievergadering van de raad is gesproken over uitzonderingen voor taalopleidingen.’

In de richtlijn staat dat een faculteitsbestuur een verzoek tot uitzondering kan doen bij het college. Ook is er een overgangsregeling. Pas in collegejaar 2027-2028 moeten alle opleidingen aan de harmonisatie-eisen voldoen. Dat is een jaar later dan het college in eerste instantie had gepland.

Op maandag 13 februari spreekt de raad met het college over de kwestie.