Nieuws
Schrijnend: student in tent
Het college van bestuur gaat zich inzetten om de huisvesting voor internationale studenten te verbeteren. De capaciteit aan kamers schoot aan het begin van het collegejaar ernstig tekort. De studentenpartijen zijn kritisch op de wijze waarop het college op die problemen reageerde.
donderdag 2 november 2017
Duitse archeologiestudent Luca Brunke, die vorig jaar op Camping Stochemhoeve verbleef. Foto Marc de Haan.

In september bleek dat een deel van de internationale studenten geen kamer kon vinden.
Mare publiceerde een artikel waaruit bleek dat er zelfs studenten in tentjes op de camping zaten. De studentenpartijen in de universiteitsraad vinden deze situatie onacceptabel, en stelden vorige week rondvragen over het huisvestingsbeleid van de universiteit.

.....
‘Toen duidelijk werd dat er zich problemen voordeden, hebben we actie ondernomen’, reageerde vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos. ‘We hebben aan 130 buitenlandse studenten die nog geen dak boven hun hoofd hadden, gevraagd of zij interesse hadden in huisvesting in de regio. Van die 130 hebben er dertig aangegeven dat ze geïnteresseerd waren. Die hebben een aanbod voor betaalbare huisvesting gekregen. Vervolgens waren er vier studenten in dat aanbod geïnteresseerd, maar geen van hen heeft uiteindelijk gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Dat wil niet natuurlijk niet zeggen dat er geen probleem is.’

....
Alderik Oosthoek van studentenpartij ONS vond de actie van het college tekort schieten.‘Eind augustus was de nood het hoogst, toen zaten er studenten in een tentje op de camping. Dat zijn schrijnende situaties. Pas drie weken later is in collegezalen gevraagd of iedereen die nog geen kamer had zijn hand wilde opsteken. Daar gaat niemand op reageren. Dit is niet de manier waarop je het probleem moet aanpakken, het moet echt anders. We hebben gehoord dat er zelfs studenten terug naar hun land van herkomst zijn gegaan omdat ze geen plek konden vinden.’

....
‘Als het collegejaar begint, is het kwaad al geschied’, aldus Vera Groeneveld van ONS.
Ridderbos legde uit dat het college ook naar de lange termijn kijkt. ‘We gaan de stroom aan internationale studenten en de capaciteit aan huisvesting beter in kaart brengen. Zodat we de vraag naar kamers voortaan beter en eerder kunnen inschatten.’

.....
De universiteit zit samen met DUWO en de gemeente Leiden in het taskforce studentenhuisvesting. ‘We gaan samen nog scherper kijken naar wat er mogelijk is. Ik hoop dat volgend collegejaar een actie zoals in september niet meer nodig is’, aldus Ridderbos.

....
Groeneveld is niet erg enthousiast over de taskforce: ‘Ik heb er een jaar bij gezeten. Ik vraag me af of dat nou de plek is om de huisvesting te regelen.’

....
‘Daar is het wel het juiste gremium voor’, reageerde Ridderbos. ‘We hebben DUWO en de gemeente heel hard nodig. Ik wil het optimale uit die samenwerking halen.’ VB

...................................