Nieuws
Inschrijving niet bevestigd? Dan mag je geen tentamen doen
Studenten die hun deelname aan tentamens niet op tijd bevestigen in MyStudymap worden vanaf maart geweigerd. ‘Dit gaat tot veel frustratie leiden.’
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 19 januari 2023

MyStudymap is een nieuw inschrijfsysteem voor vakken en tentamens dat sinds dit academisch jaar universiteitsbreed in gebruik is genomen.

Om aan een tentamen te kunnen deelnemen, moeten studenten nadat ze zich hebben ingeschreven, ook nog uiterlijk tien dagen van tevoren hun deelname bevestigen. Wie dat niet doet, wordt automatisch uitgeschreven.

Grote druk

Tot nu toe was de universiteit coulant als studenten bij een tentamen kwamen maar hun deelname niet bleken te hebben bevestigd. Maar dat gaat veranderen, merkte raadslid Adriaan Rademaker op in de raadsvergadering van Geesteswetenschappen. ‘Ik maak me zorgen over een mail die is rondgestuurd aan de opleidingsvoorzitters, waarin werd aangekondigd dat vanaf maart vrij streng zal worden toegezien op het zich op correcte wijze inschrijven door studenten voor tentamens en herkansingen. Ik voorzie dat dat grote druk gaat opleveren bij onderwijsadministraties en andere zwaarbelaste onderdelen van Onderwijs- en Studentzaken. En ik ben bang dat het tot veel frustratie bij studenten gaat leiden.’

‘De zorg is bekend’, reageerde bestuurslid Jeroen Touwen. Hij zei in het Onderwijsberaad te hebben geopperd om het inschrijven voor tentamens te vervangen voor een systeem waarbij studenten het alleen hoeven te melden als ze níet aan een tentamen deelnemen. ‘Maar daar kreeg ik de handen niet voor op elkaar. Alle andere faculteiten zien er geen problemen in. Studenten zijn intelligente, zelf nadenkende, verantwoordelijkheid nemende wezens die als ze een tentamen willen doen de moeite kunnen nemen om zich daarvoor aan te melden. Vooralsnog schaffen we die maatregel dus niet af.’

Studenten weigeren

Dat betekent dat docenten vanaf de toetsweek in maart studenten kunnen weigeren als zij hun deelname niet op tijd hebben bevestigd. ‘Het plan was eigenlijk om al voor de kerstvakantie strenger te worden’, zei Touwen. ‘Docenten staan niet te trappelen om studenten weg te sturen.’ Volgens hem is het van belang om te weten hoe veel studenten naar de tentamens komen. ‘Je moet surveillanten inhuren, een zaal huren, laptops regelen: dat kost heel veel geld.’

Raadslid Jan Sleutels gaf echter aan dat het bevestigen van tentamendeelname niet altijd goed lijkt te gaan. ‘Ik was laatst bij een tentamen waar ruim vijfhonderd studenten aan meededen, waarvan ongeveer zestig er niet waren ingeschreven. Toen ik hen vroeg naar de reden, bleek het om volstrekt onverwachte problemen te gaan, zoals inlog- en registratieproblemen bij MyStudymap. Dat is ongeveer tien procent. Dat is de omvang van het probleem.’

Niet waterdicht

In november zeiden twee raadsleden van de faculteit Geesteswetenschappen ook al dat in sommige gevallen inschrijfproblemen de oorzaak zouden zijn.

‘Als dat speelt, laten we hen natuurlijk allemaal het tentamen maken’, reageerde Touwen. ‘We gaan geen mensen wegsturen als onze systemen niet werken.’ Sleutels: ‘Ik ben er niet van overtuigd dat het systeem waterdicht is.’ Die visie kreeg bijval van andere raadsleden.

Volgens decaan Mark Rutgers zijn tentameninschrijvingen ‘een doorgaand probleem’ dat al jaren speelt en is de invoering van MyStudymap ‘een poging om het beter geregeld te krijgen’ dan voorheen. ‘Maar we moeten voorkomen dat studenten en docenten de dupe zijn van het systeem.’