Nieuws
‘Het is echt een hele kluif’
Docenten bij rechten vinden dat de tweede lezing van een scriptie efficiënter kan. Zo kan de werkdruk worden verlicht. Studenten hebben zo hun twijfels. ‘Wat is de rol van de tweede lezer dan?
Vincent Bongers
donderdag 7 maart 2019

Maandag besprak de faculteitsraad rechten plannen om de werkdruk voor docenten te verlagen. Personeelsraadslid Thijs Beumers kaartte de tweede lezing van scripties aan. Vooral de nakijkformulieren die moeten worden ingevuld door de tweede lezer slokken heel veel tijd op. ‘Die formulieren mogen wel wat minder intens’, aldus Beumers. ‘Kunnen we de rol van de tweede lezer niet wat aanpassen?’

Decaan Joanne van der Leun reageerde: ‘Ik ben wel nieuwsgierig naar wat nu precies het knelpunt is bij die formulieren.’

‘Je moet de scriptie helemaal opnieuw toetsen’, antwoordde Beumers. ‘Dat is veel werk, terwijl de toegevoegde waarde betrekkelijk klein is. Negen van de tien keer zijn de eerste en tweede lezer het met elkaar eens. Het is echt een flinke kluif. Je doet eigenlijk precies hetzelfde werk als de eerste lezer.

Terwijl je eigenlijk eerder een soort check zou moeten zijn, en niet een integrale beoordelaar. Zo was de situatie eerst ook.’

Een visitatiecommissie vond juist dat de tweede lezer een grotere rol moest krijgen. Aan de andere kant: daarover zijn niet alle opleidingskeurders het met elkaar eens. ‘Het is niet duidelijk wat nu precies de status van de tweede lezer is. Visitatiecommissies geven daar ook verschillende signalen over af’, aldus Van der Leun.

Ton Liefaard van het rechtenbestuur: ‘Kan het niet wat marginaler, is dus eigenlijk de vraag?’

‘De tweede lezer moet nu in ieder geval precies hetzelfde formulier invullen als de eerste’, legde personeelsraadslid Elsemieke Daalder uit ‘Je kunt niet kiezen voor steekwoorden, want dan krijg je de documenten terug met de opmerking dat ze niet afdoende zijn ingevuld. Je moet het in volzinnen uitleggen, dat is best bewerkelijk.’

Thomas van Bourgondiën van studentenpartij LVS was kritisch over de wens van de docenten: ‘Als de tweede lezer de scriptie niet helemaal opnieuw moet beoordelen, wat is de rol van de tweede lezer dan wel?’

‘Die leest zeker de hele scriptie’, zei Beumers. ‘Maar moet deze ook net zo intensief een cijfer gaan bepalen? Het was altijd zo dat de eerste lezer een cijfer gaf en de tweede lezer vroeg: “Klopt dit een beetje, of ben ik bizar streng? Nu moeten we onafhankelijk van elkaar de scriptie nakijken en het formulier invullen en een cijfer geven. Als dat niet overeenkomt, dan moet er vervolgens nog een extra formulier worden ingevuld, waarin we aangeven hoe dit verschil van inzicht moet worden opgelost. Het verschil van inzicht kan te maken hebben met het proces van het schrijven van de scriptie. De tweede lezer denkt: “Prima scriptie: ik geef een 7,5.” De eerste lezer kan juist denken aan een 6,5, omdat die de student in het proces veel informatie heeft aangedragen.

‘Het is gewoon niet de meest efficiënte manier van werken. Ik heb ook niet het idee dat de nieuwe aanpak grove misstanden aantoont, die we met de oude over het hoofd zouden hebben gezien.’

Joanne van der Leun: ‘We moeten niet de suggestie geven dat de tweede lezer een kleine rol moet krijgen. We vinden die juist heel belangrijk. Maar we moeten wel kijken of die formulieren beter kunnen.’