Nieuws
Genoeg plek voor BHV-cursus
Hoewel het universiteitsbreed lastig is aan voldoende Bedrijfshulpverleners te komen, is er voor studieverenigingen maar een beperkt aantal plaatsen om een BHV-cursus te volgen. Toch is de vraag vooralsnog kleiner dan het aanbod, zegt het Studieverenigingen OverlegPlatform (StOP).
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 13 juni 2019

Het is een heikel punt voor de Universiteit Leiden: het vinden van voldoende bedrijfshulpverleners die in geval van calamiteiten werknemers en studenten in veiligheid brengen. Onlangs kwam de discussie weer aan de orde in de faculteitsraad Geesteswetenschappen. Daarin stelde een van de raadsleden dat er onder de bestuurders van studieverenigingen ‘veel bereidheid’ is voor het volgen van een BHV-cursus, maar dat zij daar niet allemaal voor in aanmerking komen. ‘Zij moeten dan een motivatiebrief schrijven aan StOP, die dit faciliteert, waarin moet worden uitgelegd waarom jouw studievereniging die cursus zou mogen volgen.’

StOP-secretaris Jan-Willem Wesselink bevestigt dat de cursus een maximum aan deelnemers heeft, maar zegt ook dat dit allerminst tot afwijzingen heeft geleid. ‘De studieverenigingen vragen een bepaald aantal plekken aan, en tot nu toe was er minder vraag dan aanbod. Wij hebben dus geen enkele studievereniging hoeven afwijzen. Sterker nog, we hebben sommige verenigingen extra plekken toebedeeld, omdat de cursus niet vol zat.’ De cursus wordt overigens niet door StOP, maar door het UFB gegeven.

In de Jaarrapportage Bedrijfshulpverlening 2018 van de faculteit Geesteswetenschappen staat dat acht studieverenigingen van die faculteit aan de cursus hebben deelgenomen.