Nieuws
Geen landelijke commissie intimidatie
In een antwoord op eerdere Kamervragen laat minister Van Engelshoven weten dat er geen landelijke klachtencommissie voor wangedrag op de werkvloer komt. De cultuur binnen universiteiten dient te veranderen, stelt ze.
Susan Wichgers
donderdag 7 november 2019

Kamerlid Van den Hul (PvdA) had eerder vragen gesteld over de mogelijkheid om een nationaal onafhankelijk instituut op te richten, naar aanleiding van verschillende rapporten over de cultuur op de universiteitswerkvloer. Uit die rapporten bleek dat er sprake is van seksuele en wetenschappelijke intimidatie.

Van den Hul vond, net als de schrijvers van die rapporten, dat een vertrouwenspersoon niet genoeg is, en stelde een landelijk orgaan voor.

De onderwijsminister laat in een antwoord weten dat er gewerkt wordt aan het invullen van een ombudsfunctie op verschillende universiteiten. ‘De VSNU en ik willen de uitkomsten hiervan afwachten, maar zijn zeker van plan verdere stappen te nemen’, schrijft ze.

Een landelijk comité is echter geen oplossing, blijkt uit de gesprekken die ze met universiteiten heeft gevoerd. Van Engelshoven: ‘Op de lange termijn dient de cultuur binnen universiteiten te veranderen, om zo wangedrag te voorkomen.’

Verder hoopt ze dat de ‘inspanningen om het universitaire systeem minder competitief te maken, op termijn ook een positieve invloed heeft op de algemene cultuur binnen universiteiten.’