Nieuws
Den Haag ontevreden over opleidingscommissies
De faculteit Governance and Global affairs (FGGA) in Den Haag pompt 8,4 miljoen euro in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De faculteit is niet helemaal tevreden over de rol die de opleidingscommissies spelen in het tot stand komen van deze kwaliteitsafspraken.
Vincent Bongers
donderdag 5 september 2019

Het geld dat het afschaffen van de basisbeurs oplevert, moet ten goede komen aan studenten. Dat is afgesproken bij de invoering van het leenstelsel. In de periode 2019-2024 heeft FGGA 8,4 miljoen euro gereserveerd voor kwaliteitsafspraak-projecten. Omdat het geld voor studenten is, is het belangrijk dat ook de opleidingscommissies een grote rol spelen in het realiseren van deze projecten.

Dat verloopt niet altijd even goed, bleek tijdens de faculteitsraadsvergadering vorige week. In kwaliteitsafspraken-notitie staat namelijk dat tijdens de inspraakronde op 7 maart ‘van alle actieve studenten die waren uitgenodigd, er slechts vijf aanwezig waren. Dit ondanks meerdere reminders en verplaatsen van de datum. De studenten die er waren reageerden positief op de plannen, maar het blijkt lastig om de studenten voor dit belangrijke onderwerp te motiveren.’

‘Het is moeilijk om de opleidingscommissies te betrekken bij de kwaliteitsafspraken. Ik heb het idee dat dat te maken heeft met de kennis bij de commissies over dit onderwerp’, zei studentraadslid Rik Evers.

‘Er zijn inderdaad veel zorgen over de betrokkenheid van de opleidingscommissies, dat is universiteitsbreed het geval’, reageerde vice-decaan Koen Caminada. ‘Er zijn redenen waarom het wat minder liep’, legde Caminada uit. ‘Wat er precies moest gebeuren rond de kwaliteitsafspraken, was eerst binnen de gehele universiteit niet duidelijk.’

Vervolgens werden er zes thema’s bedacht, zoals bijvoorbeeld ‘studiesucces’ en ‘onderwijsdifferentiatie’. ‘Dat was veel te breed’, aldus Caminada. ‘Nu we echt met projecten bezig zijn, begint het veel meer te leven. We gaan er veel meer bovenop zitten en denken dat we het lek boven hebben wat betreft de commissies.’

Evers: ‘Ik weet niet of we van de commissieleden kunnen verwachten dat ze zo’n ingewikkeld dossier goed kennen. En als ze het niet goed kennen, dan zijn ze ook minder makkelijk te motiveren.’