Nieuws
‘Humanities Campus kan naar Katwijk’
Na de eerdere flirt van Den Haag lijkt er nóg een gemeente die de Leidse universiteit wil binnenhalen: Katwijk. Lokale partij Durf ziet mogelijkheden om er een deel van de Humanities Campus te vestigen.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 9 december 2021

Fractievoorzitter en Leidse masterstudent Middle Eastern Studies Sonny Spek ‘ziet kansen’, schrijft hij aan het Katwijkse college van burgemeester en wethouders.

In september bleek dat het hoofdgebouw van de Humanities Campus toch niet gebouwd kan worden op de plek van het Doelencomplex. De Universiteit Leiden broedt nu op een alternatief plan.

Voor de lokale partij Durf is dat genoeg aanleiding om een verhuizing naar Katwijk te onderzoeken. ‘Als buurgemeente heeft Katwijk zich de afgelopen jaren ingezet om nieuwe vormen van werkgelegenheid aan zich te binden en de kenniseconomie in onze gemeente een nieuwe impuls te geven. Tegelijkertijd is de gemeente bezig met de gebiedsontwikkelingen rond De Woerd (gebied naast Valkenburgse Meer, red.).’

Spek wil daarom van het college weten of er ‘al is nagedacht om deze plannen met elkaar te verbinden’, of zij de mening deelt dat er ‘kansen voor samenwerking’ liggen tussen de gemeente Katwijk en de Universiteit Leiden, of het college bereid is met de universiteit in gesprek te gaan en wat de eventuele bezwaren zijn.

Het zou een win-winsituatie zijn, licht Spek telefonisch toe. ‘De Woerd ligt dicht bij het Valkenburgse Meer, op de grens van Leiden en Katwijk en in het verlengde van het Bio Science Park. Daar is 62 hectare grond. Ik denk dat hier op kortere termijn een onderwijsgebouw is te realiseren dan in Leiden. Dat is mooi voor Katwijk, omdat we zo de lokale kenniseconomie kunnen versterken, en het is goed voor de Universiteit Leiden die niet in de krappe binnenstad op zoek hoeft naar een nieuwe plek.’

‘Als het niet kan is het ook prima, maar het is goed als de optie in ieder geval wordt bekeken’

Hij heeft nog niet onderzocht of daar ook animo voor is onder de studenten en medewerkers. ‘Dat is in dit stadium nog niet zo zinvol. De studenten die ik daar nu over zou spreken, zouden er namelijk geen gebruik van maken.’

Wel denkt hij dat studenten doorgaans liever in de binnenstad onderwijs volgen. ‘Maar op de Radboud Universiteit rijdt er elke vijf minuten een bus naar de campus, dus het hoeft helemaal geen probleem te zijn.’

Spek benadrukt dat zijn voorstel niet is bedoeld als vastomlijnd plan. ‘Als het niet kan is het ook prima, maar het is goed als de optie in ieder geval wordt bekeken.’

Universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke laat weten het voorstel ‘heel vriendelijk aangeboden’ te vinden. ‘Wij hebben nog geen officieel verzoek gehad, maar Katwijk is niet het eerste waar wij aan denken. We willen juist in Leiden blijven, dicht bij de UB waar enorme schatten aan collecties liggen. Daarbij weggaan wordt erg ingewikkeld. Bovendien willen we een campus realiseren waarbij alle gebouwen dicht bij elkaar zitten en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.’