Uit het archief?

Mare hecht aan de volledigheid van het archief.

Daarin verschillen we niet van andere Nederlandse media, zie bijvoorbeeld wat de ombudsman van NRC Handelsblad en de ombudsvrouw van de Volkskrant hierover hebben geschreven.

Ook de Raad voor de Journalistiek heeft uitspraken gedaan die dit uitgangspunt steunen. Zie hier.

Je kunt wel proberen bij Google het zogeheten vergeet-mij-formulier in te vullen (dat kan hier). Als Google dat verzoek honoreert, eindig je niet meer bovenaan in de zoekmachine.

Wie klachten heeft over de journalistieke werkwijze van Mare kan zich melden bij de redactieraad, voorzitter is hoogleraar rechten Rick Lawson.