Mare Nummer 06     14 oktober 2010

06
Leiden scoort goed bij Elsevier

De jaarlijkse ranglijst van het weekblad Elsevier met de beste studies is weer uit. Volgens studenten scoort Leiden het beste bij elf van de 47 populairste opleidingen, maar de verschillen zijn klein.

Elsevier publiceert elk jaar lijstjes met beste universiteiten, samen met onderzoeksbureau ResearchNed. De lijst bevat een oordeel van studenten, afgeleid uit de Nationale Studenten Enquête, waar 60.000 universitaire studenten voor werden ondervraagd. Daarnaast zit er een onderdeel in met de meningen van 2451 hoogleraren, die in goed Nederlands de Elsevier Faculty Rating heet.

Weinig verrassend scoort de universiteit met de meeste hoogleraren (Utrecht) daarin het hoogste, Leiden is tweede.

Volgens de studenten heeft Leiden voor elf van de 47 populairste studies de beste opleiding, al gaat het vaak om een gedeelde eerste plaats. Bij fiscaal recht, biomedische wetenschappen, criminologie, informatica en Engels zijn de Leidse studenten tevredener dan hun studiegenoten elders.

Belangrijkste conclusie is dat de verschillen tussen de universiteiten minimaal lijken – al valt niet uit te sluiten dat de ene stad kritischer studenten trekt dan de ander. Leidse studenten geven de studie rechtsgeleerdheid een 7,1+, goed voor een gedeelde eerste plaats. Maar meer dan de helft van alle rechtenstudies kreeg een 7,0 of hoger. Bij bestuurskunde scoort Leiden het slechtste, met een 6,9. Winnaar Universiteit Utrecht haalde nog geen halve punt hoger.

De blijste studenten zitten in Enschede, aan de opleiding communicatiewetenschappen. Zij geven hun opleiding een 7,7+. Nummer twee is de Leidse studie informatica, met een 7,6+. Studenten technische bouwkunde in Delft waarderen hun studie het laagst, met een 6,6. In Leiden is kunstgeschiedenis de studie die het laagste scoort: een 6,8.

Kortom: studenten vinden gemiddeld hun studie ‘wel okay’. Dat is ook niet zo raar, want wie echt ontevreden was, is al opgestapt.

BB
Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook