Mare Nummer 26     01 april 2010

26
Wordt wolkenkrabber monument?

De Van der Klaauw-toren moet een monument worden, vindt de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden.

‘De wolkenkrabber’, wordt het gebouw soms spottend genoemd. In de toren aan de Kaiserstraat waren tot voor kort biologen gehuisvest. Sinds die verhuisden naar het vernieuwde Sylviusgebouw, zitten er anti-krakers in de bakstenen toren.

De universiteit wil het gebouw slopen om daarvoor in de plaats appartementen te bouwen. Naast die appartementen komen er twaalf herenhuizen langs de Witte Singel, met ondergrondse parkeergarage, en een aantal ‘cottages’, in Engelse landschappelijke stijl.

Maar niet als de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (Stiel) haar zin krijgt.

‘De toren is een parel van de wederopbouw-architectuur’, aldus Stiel-voorzitter Gerard van Hees. ‘Wij willen ons inzetten om te zien of het behoud van de toren is in te passen in de plannen van de universiteit.’ Onderdeel van die inzet is een brief naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarin verzocht wordt het Van der Klaauw tot rijksmonument te verklaren.

Eerder al riep Stiel op om de oude Anatomie- en Fysiologiegebouwen van de universiteit – tussen de Wassenaarseweg en het huidige LUMC – tot monument te verklaren. Van Hees: ‘Daar hebben we toen een deal kunnen sluiten met de universiteit. Nu willen we ook hier onze invloed laten gelden.’

Frans Dekker, directeur van de universitaire afdeling Vastgoed, stelt dat het behoud van het Van der Klaauw een ‘onhaalbare kaart’ is. ‘We zouden oorspronkelijk appartementen ontwikkelen in de toren, maar volgens de adviseurs die we inhuurden was dat niet mogelijk. Het baksteen aan de buitenkant zou helemaal weggehaald moeten worden om te zorgen dat het goed veilig is; de afgelopen jaren zijn er regelmatig stenen naar beneden gekomen. De dunne betonvloeren voldoen niet aan de eisen voor woningen. De woonplattegronden leiden tot merkwaardige inrichtingen, en zo waren er tal van problemen.’ Volgens Dekker zou een procedure door Stiel de sloop vertragen, en daarmee ook het herstel van de nabijgelegen Sterrewacht. ‘Die twee projecten zijn financieel met elkaar verweven.’

Van Hees: ‘Als uit onafhankelijk onderzoek zou blijken dat het gebouw inderdaad onherstelbaar is, dan zullen we ons moeten heroriënteren op ons standpunt.’

BB
Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook