Mare Nummer 23     11 maart 2010

23

FOTO: Marc de Haan
Marktaandeel Leidse universiteit gedaald
Vooral vertaalslag naar bedrijfsleven blijft achter

Het marktaandeel van de universiteit Leiden daalt. Dat blijkt uit cijfers van de vereniging van universiteiten (VSNU). De instroom van nieuwe studenten is ten opzichte van een aantal concurrerende universiteiten minder hard gestegen.

DOOR LIZAN VAN DER HORST De universiteit krijgt minder geld van het ministerie van Onderwijs omdat er minder eerstejaars studenten binnenkomen. In 2007 had Leiden een markaandeel van 7,8 procent van het totaal. In 2008 daalde dit naar 7,6. Dit studiejaar was het percentage weer lager: 7,3 procent. In het universitaire instellingsplan 2010-2014 is de ambitie een marktaandeel van tien procent te halen.

Met het oog op de bezuinigingen is de daling niet gunstig. ‘De bekostiging van de universiteiten wordt bepaald door de grootte van het marktaandeel’, legt VSNU- beleidsmedewerker Erik Dorland uit. ‘Het marktaandeel wordt berekend door drie pijlers. De eerste is onderwijs: de universiteitsgebouwen waar het onderwijs gegeven wordt, het aantal eerstejaars, diploma’s en de verhouding tussen de verschillende opleidingen. De tweede is onderzoek: onderzoeksgebouwen, aantal bachelor- en mastergraden, promoties en onderzoeksscholen. De derde is valorisatie: het ter beschikking stellen van academische kennis aan de maatschappij en het bedrijfsleven. Vooral dit laatste komt niet duidelijk naar voren.’

Om een vergelijking te maken: de Universiteit van Amsterdam had voor dezelfde jaren 12,9, 12,6 en 13,5 procent van het totaal. Volgens Dorland ‘is Leiden vergelijkbaar met Nijmegen en Groningen.’ Bij de Radboud Universiteit Nijmegen loopt het percentage terug; van 8,6 procent in 2007 naar 7,9 in verleden jaar. In Groningen studeren meer eerstejaars: van 12,3 naar 12,5 procent.

De pijler onderwijs betekent niet veel goeds voor de kas van Leiden. Er zijn minder eerstejaars en het aantal behaalde propedeuses (2837 naar 2632) en bachelors (2077 naar 1928) neemt tevens af. Wel zijn er dit jaar 267 meer masterbullen behaald.

De daling in Leiden treft de faculteit Geesteswetenschappen het hardst. De grote verliezers zijn Engelse Taal en Cultuur met 31 studenten minder. Talen en culturen van Mesopotamië en Anatolië hadden dit jaar geen eerstejaars.


Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook