Mare Nummer 17     21 januari 2010

17
Maretjes en Maretjes Extra

De prijs voor een Maretje bedraagt € 6,- per 30 woorden. Maretjes kunnen worden opgegeven bij de redactie, Kaiserstraat 13, tegen contante betaling (openingstijden: elke werkdag m.u.v. vrijdag). De kale tekst kan ook gemaild worden naar: redactie@mare.leidenuniv.nl U ontvangt de factuur dan via de e-mail. Maretjes moeten uiterlijk maandag 17.00 uur binnen zijn bij de redactie. Maretjes aangeboden voor commerciële doeleinden horen thuis in de rubriek Maretje-extra. Maretjes waarin zaken worden aangeboden die de waarde van 4.500 euro te boven gaan worden niet geplaatst.

Als vrijwilliger naar Afrika, Azië of Latijns-Amerika? Kom op 8 februari 2010 naar de informatiebijeenkomst! www.jongerenenmissie.nl

Gevraagd: Welke student(e) wil enkele dagdelen per week uitstapjes maken met mijn dochter? Zij is 27, lichamelijk gehandicapt (rolstoel) en heeft het syndroom van Asperger. Zij woont in Den Haag. Uitstapjes bv. colleges lopen (toehoorder), museumbezoek, zwembad. Betaling n.o.t.k. Inlichtingen bij Mv v.d. Laan, tel 071-5123185 (na 18 uur) email: vanderlaan@hetnet.nl

Karate/zelfverdediging voor vrouwen en meiden! Gratis proefles en demonstratie zondag 31/1, 19.15–20.45. Start beginnerscursus zondag 7/2 (proefles nog mogelijk). ‘De Brug’, Wassenaarseweg 499, Leiden. Informatie: Corinna, 071-5231866, shurileiden@xs4all.nl, www.shuriryu.nl.

Cursus Zelfverdediging voor vrouwen vanaf 18 jaar, door erkend docente. Start op maandagavond 1 februari (10 lessen, € 95) in het centrum van Leiden. Info: www.masleiden.nl of bel 06-28473126 (Antoinette).

Doe iets met je kennis. Help een leerling op streek in 1 uur per week. Afghaanse jongen, Nederlands, MBO, AKA; 25 Marokkaanse en Turkse kinderen uit groep 5 en 6 hebben hulp nodig bij taal en rekenen; Marokkaans meisje, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, BaO groep 5; Marokkaanse jongen, hulp bij: logopedieoefeningen, onderbouw BaO; zeven Marokkaanse kinderen uit groep 4 hebben hulp nodig bij taal en rekenen; Afghaanse jongen, taal, rekenen, V.S.O.; Marokkaanse jongen, taal, rekenen, BaO groep 3; Afghaanse jongen, taal rekenen, VSO; Turks meisje, Duits, 3VWO, €5,- per uur; Turks meisje, rekenen BaO groep 7, €7,- per uur; Turkse jongen, taal, rekenen, BaO groep 4, €5,- per uur; Marokkaans meisje, taal, woordenschat, rekenen, BaO groep 7, €4,- per uur; Marokkaans meisje, taal, lezen, BaO groep 4, vergoeding in overleg; Dyslectisch meisje, Engels, Frans, 3-VMBO, € 5,- per les; Bijlesgeefster gezocht voor studente Rechten U.L, hulp bij bedrijfs-, en rechtseconomie. ± € 7,- per uur; Afghaans meisje; Engels, brugklas HAVO-VWO. NOG VEEL MEER KINDEREN willen BIJLES! Onderwijswinkel, Driftstraat 77, ma,- wo en do. 15-17 u. Tel: 5214256, LET OP ons e-mailadres is: st.onderwijswinkel@planet.nl

Werken met kinderen? Het onderwijs in? Onderwijswinkel zoekt nieuwe vrijwilligers huiswerkbegeleiding op basisschool in Leiden-Zuid. Tijd: dinsdagmiddag van 3-4 uur. Ben je vanaf januari 2010 minimaal 3 maanden beschikbaar? Bel of mail de onderwijswinkel. Tel: 071-5214256 of st.onderwijswinkel@planet.nl

Wil je als vrijwilliger naar Afrika, Azië of Latijns-Amerika, maar niet alleen? Kom dan naar de Wereldmaatjesdag op 30 januari! www.wereldmaatjesdag.nl

(Psychologie) studenten: Psychologisch Adviesbureau Hof (Zoetermeer) is op zoek naar een op afroep beschikbare testassistent(e). Met name denken we hierbij aan een student(e) psychologie die via deze weg praktijkervaring op kan doen en bij kan verdienen in het werkveld van assessmentpsychologie. Een psychologie achtergrond is overigens wenselijk, maar niet per se noodzakelijk. Beschikbaarheid op dinsdag en donderdag zijn wel een voorwaarde. Inlichtingen: Jeroen Mulder - 079 3439699

Gezocht vaste oppas: Wij zoeken een lieve en gezellige oppas voor onze 2 zoontjes van 6 en 4 jaar oud. Het gaat om 2 of 3 dagen naschoolse opvang in Oegstgeest vanaf 15 februari 2010. Reactie via 0646273374 of van_oss@hotmail.com

Maretje extra

Maretjes-extra zijn bedoeld voor (semi)-commerciële instanties. De prijs voor een Maretje-extra bedraagt € 23,- per 35 woorden (incl. BTW). U kunt deze advertenties uiterlijk op de vrijdag vóór het verschijnen van Mare opgeven bij Bureau van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. Tel: 023-5714745, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com

Move it UP! Biedt vanaf 18 januari dans lessen aan voor studenten op maandag avonden. Musical dans van 19.30 tot 20.30 en moderne dans van 20.30 tot 21.30. Voor meer info kijk op www.moveitup.nl.

Scholten en van Leeuwen. Degelijk juridisch onderwijs en tentamentraining in kleine groepen door ervaren en professionele docenten. verbintenissenrecht (mr G. Scholten) goederenrecht (mr G. Scholten) inleiding burgerlijk recht (mr G. Scholten) scriptiebegeleiding (mr G. Scholten en mr S. Veenis) encyclopedie (mr J.P. van Leeuwen) inleiding staats- en bestuursrecht (mr J.P. van Leeuwen) inleiding internationaal- en europees recht (mr J.P. van Leeuwen)romeins recht (mr J.P. van Leeuwen) staats- en bestuursrecht (mr J.P. van Leeuwen) europees recht (mr J.P. van Leeuwen) internationaal recht (mr J.P. van Leeuwen) geschiedenis van het europese privaatrecht (mr J.P. van Leeuwen) Voor meer informatie: Scholten: 071-5126714 of gijs.scholten@planet.nl Van Leeuwen: 071-5121492 of repetitor@planet.nl Zie ook http://www.repetitor.nl/

Opfriscursus Nederlands: 10x, 11 februari - 22 april, 18.00 - 20.00, 200 €. Cursus Formuleren: 10x, 11 februari - 22 april, 20.00 - 22.00, 350 €. Ook voor het nakijken van teksten. Docent Taalbeheersing: lennekeschouw@hotmail.com


Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook