Mare Nummer 14     10 december 2009

14
‘Stop reorganisatie biologie’
Grootheden en kleine vierduizend ondertekenaars tekenen bezwaar aan

Twee vooraanstaande evolutiebiologen overhandigden maandag een petitie waarin werd opgeroepen om de reorganisatie van biologie in Leiden te stoppen. Opvallend afwezig bij de ondertekenaars: de biologen die blijven.

DOOR BART BRAUN Oktober 2008 werd het reorganisatieplan voor het Instituut Biologie Leiden (IBL) bekend. Er moest 2,5 miljoen bezuinigd worden, en dat werd vooral bereikt door de groepen Theoretische Biologie en Dierecologie op te heffen. De European Society for Evolutionary Biology zette een petitie op om op te komen voor hun Leidse collega’s. Toen de biologen uit de twee wegbezuinigde groepen linkten naar de petitie, zette de bètafaculteit hun websites op zwart.

Vorige week ontvingen de eerste biologen hun ontslagbrieven, en deze week kwamen de vooraanstaande evolutiebiologen Isabelle Olivieri en Russell Lande de petitie overhandigen aan vice-rector Rietje van Dam. Meer dan 3700 mensen hebben getekend.

‘Ze leek er niet echt ontvankelijk voor’, vertelt Olivieri: ‘Ze accepteerde dat wij een andere mening hadden, maar leek die niet te waarderen.’

Het grootste bezwaar van het tweetal is dat het reorganisatieplan uitsluitend is opgesteld door Leidse biologen. Lande: ‘Op geen enkel moment is om een mening van buitenaf gevraagd. Bij aanstellingen is dat gebruikelijk, waarom bij ontslagen dan niet? Als je het intern houdt, wordt het een populariteitswedstrijd en een meting van politieke kracht. Een andere verklaring waarom ze juist de beste mensen ontslaan, is er niet.’

De petitie stelde dat de reorganisatie ‘rampzalig’ was, en dat het straks niet meer mogelijk is om fatsoenlijk evolutiebiologisch onderwijs te verzorgen in Leiden. De biologen die niet weggereorganiseerd worden en dus dat onderwijs moeten gaan geven, waren boos over die bewoordingen. De meesten van hen tekenden de petitie niet, en de hoogleraren Paul Brakefield en Carel ten Cate schreven Olivieri dat haar petitie het IBL zou schaden, en zo een self-fulfilling prophecy zou worden.

‘Hier is een verdeel-en-heers strategie gevolg’, aldus Olivieri. ‘Ik denk dat mensen bang waren hun baan te verliezen en er daarom voor kozen om samen te werken met de macht.’ Lande: ‘Als je de beslissingen intern neemt, gaat niemand zeggen: “Dierecoloog Jacques van Alphen is een betere wetenschapper dan ik”. Want dan is hij of zij degene die weg moet.’

De ontslagen biologen zijn overigens niet van plan om zonder slag of stoot te vertrekken. De procedure bij de universitaire bezwaarschriftencommissie loopt nog steeds. Als de uitspraak ongunstig is voor de biologen, is de rechter de volgende stap, hebben ze al aangekondigd.


Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook