Mare Nummer 03     17 september 2009

03
Te koop: grond en gebouwen

De universiteit hoopt dit jaar nog het voormalig van der Klaauw-laboratorium aan de Kaiserstraat en de omringende grond te verkopen aan de hoogste bieder.

De universiteit heeft een bouw- en sloopplan laten ontwerpen dat voldoet aan het bestemmingsplan. Er komen herenhuizingen, appartementen en ‘cottages’. Zodra de universiteit een bouwvergunning heeft gekregen, wordt het onroerend goed inclusief bouwvergunning en bouwplan verkocht. Dat zal nog dit jaar zijn, verwacht Ferdy Poppelier, hoofd vastgoedontwikkeling.

Tot voor kort waren er biologen gevestigd in het Van der Klaauw-laboratorium, het bakstenen gebouw aan de Kaiserstraat naast de oude Sterrewacht. Op dit moment staat het pand leeg.

Volgens het plan zal het torengebouw aan de Kaiserstraat worden gesloopt om daarvoor in de plaats appartementen te bouwen. Sloop van de toren is noodzakelijk, zegt Poppelier, omdat het gebouw ongeschikt is om in te wonen. Naast de appartementen komen er twaalf herenhuizen langs de Witte Singel, met ondergrondse parkeergarage, en een aantal ‘cottages’ in Engelse landschappelijke stijl.

De Sterrewacht en de observatietorens blijven universitair eigendom. Verkocht worden de grond en gebouwen vanaf de Kaiserstraat tot aan de Vijfde Binnenvestgracht. Het geld vloeit naar de universiteitskas. De universiteit gaat het project niet zelf uitvoeren. Poppelier: ‘We gaat niet ontwikkelen op risico’.

Buurtbewoners hebben bezwaar gemaakt tegen de sloop van de van der Klaauwtoren. De nieuwbouw zou vijf meter hoger worden dan het huidige pand. Een ander universiteitspand dat binnenkort waarschijnlijk leeg komt te staan is het P.J. Veth-gebouw, het historische pand in de Nonnensteeg tussen de hortus en het Academiegebouw. Daar huizen momenteel het Azië-instituut IIAS; de bibliotheek Kern en een aantal onderzoekers van Geesteswetenschappen. Die laatsten verhuizen naar het Huizinga-gebouw. De Aziaten verhuizen naar Rapenburg 59, naar het pand waar het ter ziele gegane Islaminstituut ISIM zat. De toekomst van de Kern-bibliotheek is nog onduidelijk.

Het P.J. Veth-gebouw wordt momenteel gerenoveerd. De universiteit wil het vooralsnog niet afstoten, zegt Poppelier. Een belangrijke overweging is dat in de toekomst de gebouwen van Geesteswetenschappen aan de noord- en zuidoever van de Witte Singel op de schop zullen gaan. Dan is het handig om een gebouw achter de hand te hebben waar de geesteswetenschappers tijdelijk gehuisvest zouden kunnen worden. Aan de Witte Singel komt ofwel nieuwbouw, ofwel renovatie van de huidige panden. De keuze is deels afhankelijk van de eventuele komst van een aantal KNAW-instituten naar Leiden. Nieuwbouw of renovatie zal op zijn vroegst in 2012 aanvangen, zegt Poppelier.


AvV
Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook