Mare Nummer 29     23 april 2009

29
Vakken verdwijnen uit de propedeuse biologie

In de nieuwe propedeuse voor biologie zijn een aantal vakken verdwenen. Dat heeft niets te maken met het rapport Studiesucces of met de reorganisatie, volgens de betrokkenen.

‘Als ik dit had geweten was ik eerst een jaar naar Australië gegaan, en een jaar later begonnen’, mokt een eerstejaars biologie. Zij moet een aantal ondersteunende bčtavakken herkansen, en juist die vakken zitten volgend jaar niet meer in de propedeuse. Ze is niet de enige die moeite heeft met de wiskunde- en programmeervakken: het zijn de struikelblokken van het eerste jaar.

Nu is er net een universitair rapport Studiesucces verschenen, dat opleidingen oproept om ‘struikelblokken weg te nemen’. En zit het Instituut Biologie in een ingrijpende reorganisatie, waarbij de docent van een aantal van die struikelvakken gaat verdwijnen. Heeft de opleiding het ene probleem met het andere opgelost, door de studie gewoon drastisch te versimpelen?

Opleidingsdirecteur Peter Klinkhamer legt uit van niet: ‘Er zijn inderdaad een aantal vakken op een andere manier geprogrammeerd of zelfs verdwenen. Dit is gebeurd naar aanleiding van een discussie op basis van de evaluaties van onze opleidingscommissie. Dat staat volkomen los van het recent verschenen rapport Studiesucces.’

Klinkhamer: ‘De vraag was wanneer in de opleiding een vak als statistiek aan de orde moet komen. Vanuit de studenten kwam de wens het statistiekonderwijs te concentreren rond momenten dat de statistiek ook daadwerkelijk toegepast wordt. Ook wilden ze vooral veel biologische vakken aan de orde laten komen in het eerste jaar.’ Statistiek blijft onderdeel van de propedeuse, maar wordt vooral geconcentreerd in het onderzoeksproject aan het einde van het eerste jaar. De overige kennis verdwijnt evenmin uit de studie, en komt onder meer langs in een bachelorvak met algemene onderzoeksvaardigheden.

Vertrekkend docent Rino Zandee, die onder meer de vakken Inleidend Programmeren en Statistiek geeft, beaamt dat het nieuwe rooster los staat van de reorganisatie. ‘Er zijn sterk wisselende inzichten in hoe je statistiek moet inzetten. Bij psychologie wordt het ingezet als een soort starthindernis; bij biologie neigt men ertoe het later pas te geven. Er valt wat voor te zeggen om studenten eerst inhoudelijk een aanloopje te laten maken.’


BB
Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook