Mare Nummer 22     05 maart 2009

22
Boze biologen naar de rechter
‘Cijfers reorganisatieplan kloppen niet’

Medewerkers van het Instituut Biologie Leiden die bij de reorganisatie hun baan dreigen te verliezen, stapten naar de rechter. Vandaag besluit de rechter of hun ontslag opgeschorst wordt.

DOOR BART BRAUN De Leidse biologie moet flink bezuinigen. Het reorganisatieplan, dat zondag officieel in werking trad, kort het instituut met 2,5 miljoen onder meer door het schrappen van 27 voltijdbanen, en het compleet opheffen van de secties theoretische biologie en dierenecologie. Maar niet alle werknemers zijn van plan om zonder slag of stoot te vertrekken. Zij stapten naar de rechter.

De medewerkers van het Instituut Biologie Leiden (IBL) stellen dat de cijfers waarop het reorganisatieplan is gebaseerd niet kloppen. Zelfs als ze wel zouden kloppen, beweren de betrokkenen, zouden ze niet tot het opheffen van juist deze secties moeten leiden.

Eén van de betwiste cijfers is het tekort van dierenecologie. De hoogleraar, Jacques van Alphen, is maar voor 30% van de tijd aangesteld door de Universiteit Leiden. De overgebleven 70% brengt hij door als Marie Curie-hoogleraar in Frankrijk. Daarnaast is volgens de ontslagen IBL’ers ten onrechte een laborant van de centrale dienst geboekt bij de sectie. Streep die bedragen weg, en dierecologie staat als één van de weinige secties in de plus. Daarmee zou een belangrijk argument om die sectie op te heffen vervallen.

Theoretische biologie heeft een tekort van nog geen zes en een half duizend euro. Dat kan volgens de medewerkers gemakkelijk weggewerkt worden met de inkomsten die zijn voorzien voor 2009.

Daarnaast is onduidelijk welke raad het aangewezen medezeggenschapsorgaan is in de bezuinigingen: volgens de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is dat de faculteitsraad (die instemde), volgens de ontslagen medewerkers is dat de instituutsraad van biologie – die was juist tegen het reorganisatieplan.

Er loopt inmiddels al een bodemprocedure waarin de ontslagen worden aangevochten. Ook heeft de advocaat van de medewerkers de rechter gevraagd om het opheffen van de functies te schorsen tot het moment dat die procedure is afgerond. ‘We hebben in januari bezwaar gemaakt, maar dat is nog niet afgehandeld’, aldus advocaat Jan Willem Landman van kantoor Landman-Timmermans. ‘Nu vragen we dus om hangende de procedure deze functies niet op te heffen.’

Landman: ‘De IBL’ers hebben zeker een punt. Dat heeft de universiteit ook erkend door te proberen afspraken te maken, waarin de medewerkers moesten doorgaan met het geven van onderwijs en het begeleiden van hun promovendi na 1 maart, de datum dat de universiteit de functies heeft opgeheven. Dat is in het arbeidsrecht een ongebruikelijke situatie. Het is voor mij ook onbegrijpelijk dat ze midden in een collegejaar op een termijn van nauwelijks meer dan twee maanden een gedeelte van de universiteit, waar onderzoek en onderwijs wordt gegeven, sluiten.’

Als Landman en zijn cliënten morgen gelijk krijgen, is dat een eerste stap, maar dan zijn de ontslagen nog niet van de baan. Of dat gebeurt, moet blijken in de bodemprocedure later dit jaar. Landman: ‘Als we die zaak winnen, heeft de universiteit wel een probleem met de reorganisatie. Hoe ze daarmee omgaan, is niet aan mijn cliënten en ook niet aan mij.’

Renée Merkx, de woordvoerder van de universiteit, zegt niet te willen reageren zolang de zaak nog onder de rechter is.


Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook