Mare Nummer 14     04 december 2008

14
Personeelsplan biologie aangenomen

De faculteitsraad van Wiskunde en Natuurwetenschappen stemde woensdagmiddag in met het personeelsplan en het sociale plan voor het te reorganiseren Instituut Biologie. Het onderwijs in de overgangsperiode blijft een punt van zorg.

DOOR BART BRAUN Volgende week krijgen alle medewerkers van het Instituut Biologie Leiden (IBL) een brief met de consequenties van het reorganisatieplan. Degenen die moeten vertrekken krijgen hun brief persoonlijk overhandigd van interim-directeur Lieteke van Vucht-Tijssen. Vanaf dat moment hebben ze dertien maanden ontslagbescherming.

Het is de bedoeling dat mensen die tijd gebruiken om ergens anders werk te vinden. De faculteit regelt eventuele scholing, salarissuppletie en –garantie. In het Van Steenis-gebouw komt een centrum waar mensen zich kunnen laten begeleiden in de outplacement. ‘Mensen moeten volledig geëquipeerd raken om tot herplaatsing te komen’, vertelde Gert Jan van Helden, directeur bedrijfsvoering van de bètafaculteit. ‘Maar ondertussen moeten ze nog wel onderwijs geven’, reageerde bioloog en faculteitsraadslid Bas Zwaan. ‘Terwijl ze misschien liever nog even hun paper afmaken, dat hun kansen op een andere baan verbeterd.’

Van Vugt-Tijssen: ‘Ik hoor van studenten hoe somber en depressief de mensen zijn die om hen heen lopen. Ook voor hen is het belangrijk dat de knop zo snel mogelijk omgaat. We zetten in op outplacement. Dat betekent dat we zo min mogelijk van mensen zullen vragen om zich in te zetten voor onderwijs of bijvoorbeeld de aankomende verhuizing naar het voormalige Sylvius-gebouw. Maar soms zal het moeten, en ja, dat brengt spanning met zich mee.’

Volgens het reorganisatieplan verdwijnen een aantal onderzoekers die met proefdieren werken, en ook het aantal dierverzorgers wordt lager. Van Vugt-Tijssen kon niet uitsluiten dat een gedeelte van de proefdieren ‘opgeofferd’ zou moeten worden. ‘Soms moet je besluiten tot vernietiging. Er bestaat regelgeving voor zo’n situatie, en daar gaan we ons aan houden.’

Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook