Mare Nummer 10     13 november 2008

10
Biologie heft secties op

De faculteitsraad van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is in grote lijnen akkoord met het ingrijpende concept-reorganisatieplan voor het Instituut Biologie. De instituutsraad niet, en die gaat in beroep bij het college van bestuur.

Het Instituut Biologie Leiden geeft teveel universiteitsgeld uit aan personeel, en moet 2,5 miljoen euro bezuinigen. In het concept-reorganisatieplan stelt de verantwoordelijke stuurgroep een aantal maatregelen voor. De Leidse biologie wordt opgedeeld in twee clusters, één voor moleculaire, en één voor evolutionaire biologie.

Een aantal secties moet bezuinigen, en er verdwijnt een gedeelte van het ondersteunend personeel. Het laboratorium-onderzoek naar killi-visjes, cichliden en palingen moet de aandacht verleggen naar zebravissen. En de secties Metabolomics (geneeskrachtige planten), Theoretische Biologie en Dierenecologie worden opgeheven.

Faculteitsraad en -bestuur waren het na een lange vergadering eens: zowel de personeels- als de studentengeleding gaven een positief advies. ‘Wij kunnen ons vinden in de keuzes, en steunen het faculteitsbestuur’, deelde faculteitsraadvoorzitter Dirk van Baarle al aan het begin van de vergadering mee. ‘In de vergadering zelf werden de bezwaren die we nog hadden weggenomen. We hebben vooral aangedrongen op betere communicatie, met name naar de studenten toe. Bij hen bleken veel onduidelijkheden te zitten.’

Grootste zorg tijdens de vergadering was het onderwijs: als minder mensen dezelfde hoeveelheid onderwijs moeten geven, komt het onderzoek in het geding. Faculteitsraadslid en bioloog Bas Zwaan: ‘Misschien kan het best. Maar als het gaat lukken, moet er een inspanning geleverd worden. Als in de overgangsperiode dingen niet goed gaan, krijgen we een slechte naam; daar heeft de hele faculteit last van.’

Directeur Bedrijfsvoering Gert Jan van Helden: ‘Het wordt een hele klus, maar ik zie geen beren op de weg. Veel van wat moet gebeuren is al eerder gedaan bij andere instituten, zoals het centraliseren van de onderwijsadministratie.’ Hij gaf aan dat de faculteit bij zou willen springen als tijdens de overgang problemen ontstaan.

‘Zo blijf je een gat houden’

Van Baarle: ‘De faculteitsraad heeft er vertrouwen in dat het probleem wordt onderkend.’

Rino Zandee, voorzitter van de instituutsraad, zag het met lede ogen aan. Zijn raad had juist een sterk afwijzende reactie gegeven, en ‘kan geen positief advies verlenen’, zoals ze in een schriftelijke reactie stelt. ‘Hoewel de reorganisatie om financiële redenen moet plaatsvinden, blijven de twee groepen met het grootste verlies (Plantenecologie en Integratieve Zoölogie – red) buiten schot. Zo blijf je een gat houden.’

De instituutsraad gaat in beroep bij het College van Bestuur van de universiteit, kondigde Zandee aan. ‘Volgens de richtlijnen van de universiteit is bij de reorganisatie van een instituut de instituutsraad het aangewezen medezeggenschapsorgaan. Nu hebben we echter geen instemmingsrecht, omdat volgens de regels van de faculteit de faculteitsraad dat al heeft. Dat kan niet zo zijn, net zo min als de gemeente mij een recht kan afpakken dat in de Grondwet staat.’

Van Helden betreurde de reactie van de instituutsraad. ‘Wij hebben de IR ruim de gelegenheid te reageren. Het is jammer dat ze op de valreep met 9 pagina’s tekst komt.’ Hij sprak van ‘berekeningen die wij niet op deze manier gemaakt zouden hebben’, en sprak de hoop uit dat de bezwaren van de instituutsraad niet tot vertraging zouden leiden.

Bas Zwaan riep als reactie op het IR-stuk het faculteitsbestuur op om de keuzes zorgvuldiger te motiveren in het definitieve conceptplan. ‘Op een gegeven moment moeten er keuzes gemaakt worden. Laat zien hoe je tot deze ingrepen bent gekomen.’

Zie opiniestuk Darwin enkel nog voor dummies


BB
Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook