Mare Nummer 06     09 oktober 2008

06
Het mes gaat in Instituut Biologie
Reacties hoogleraren: ‘ heel dom plan’, ‘ geen toekomstvisie’ en ‘ kwetsend’

2,5 miljoen euro, 27 voltijdbanen, drie secties, alle vissen die geen zebravis zijn: het Instituut Biologie Leiden moet flink inleveren, volgens het concept-reorganisatieplan dat deze week werd gepresenteerd.

DOOR BART BRAUN De biologen haalden de afgelopen jaren weliswaar een positief resultaat op de jaarbalans, maar dat geld kwam uit de verkeerde pot: direct van de universiteit af. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloot geld van universiteiten over te hevelen naar geldverdeelclub NWO, en groepen aan de universiteit die zwaar op universiteitsgeld leunden, krijgen nu de klappen.

Bij de biologen komen de bezuinigingen extra hard aan, omdat zij na de vorige bezuinigingsronde vaste krachten aan hadden gesteld van geld dat eigenlijk voor promovendi was bedoeld. Een gedeelte van de medewerkers zal zijn baan verliezen.

In totaal moet het instituut 2,5 miljoen euro bezuinigen; ruwweg een derde van de totale begroting.

‘Het faculteitsbestuur acht een “kaasschaafbezuiniging” niet aan de orde’, stelt het concept-reorganisatieplan, dat woensdag in de faculteitsraad van W&N werd besproken. In plaats daarvan heft het bestuur drie van de elf secties op. Theoretische biologie, Metabolomics (de studie naar mogelijk geneeskrachtige stoffen in planten – red) en Dierenecologie verdwijnen geheel. Integratieve Zoölogie moet het onderzoek naar palingen en naar cichliden afbouwen. Ook van het ondersteunend personeel moet een groot gedeelte vertrekken.

Medewerkers van het IBL kunnen tot 20 oktober een schriftelijke reactie geven op het reorganisatieplan. In november moet er een definitieve versie zijn. De reorganisatie zelf is volgens de huidige planning voltooid in 2012.

De faculteitsraad reageerde vooral afwachtend. Zij willen eerst met interim-directeur Lieteke van Vucht Tijssen spreken, en met vertegenwoordigers van de instituutsraad en de verschillende secties.

Faculteitsraadslid en bioloog Bas Zwaan vindt het ongelukkig dat het concept-plan al in de openbaarheid is: ‘Ik had liever gehad dat Mare een meer volwassen stuk zou zien. Dit is nog echt een concept, dat vooral uitgaat van het negatieve. Maar ook na deze operatie blijven er voor biologen genoeg redenen over om in Leiden te gaan studeren of promoveren.’ Het hoofd van de instituutsraad, Rino Zandee, wil pas een reactie geven na de vergadering van zijn raad, begin volgende week.

Hoogleraar dierenecologie Jacques van Alphen – deze week haalden drie van zijn promovendi de Nature - laat vanuit Frankrijk weten dat hij het een ‘heel dom plan’ vindt. ‘Er moet plaats gemaakt worden voor mensen die persoonsgebonden subsidies binnen halen. Het is paradoxaal dat de drie Veni-winnaars in mijn groep, en ikzelf met mijn Marie Curie-beurs, daarvoor ontslagen worden.’

‘Als de sectie theoretische biologie ook weggaat, dan is er straks aan het instituut niemand meer over die iets van statistiek weet. Dat zal belangrijke consequenties hebben voor de kwaliteit van het onderzoek en het onderwijs’, vervolgt Van Alphen. ‘Sowieso is het heel raar om complete secties op te heffen, in plaats van te kijken naar de kwaliteit van personen. De interim-directrice heeft als niet-biologe niet de kennis om te weten wat ze aan het doen is. Dit is een slechte manier van reorganiseren, en slecht voor de naam van de universiteit. Het plan is nog niet goedgekeurd door de faculteitsraad, en ik hoop dat die tot het inzicht gebracht kunnen worden dat ze dat ook niet moeten doen.’

Hoogleraar Metabolomics Rob Verpoorte ‘moest eerst een paar keer tot tien tellen na het lezen van het rapport.’ Maar dat komt meer door de ongelukkige manier waarop zijn groep is neergezet dan door de plannen zelf. ‘Als ik met pensioen ga (Verpoorte is 62. red), komt er geen opvolger. Dat stond al langer vast.’ Juist zijn groep haalde veel geld uit de derde geldstroom binnen: ‘2,5 miljoen euro in 2006. We hebben gedaan wat we konden, maar dat is blijkbaar niet genoeg.’ Net als Zwaan vindt Verpoorte het concept erg negatief: ‘Er wordt geen toekomstvisie gegeven, alleen gezegd: “jij doet het slecht, jij moet weg.” Daar kwets je mensen mee.’


Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook