Mare Nummer 02     11 september 2008

02
Biologie krijgt klappen
Reorganisatie ‘kan verlies van banen betekenen’

Het Instituut Biologie Leiden moet reorganiseren. De biologen draaiden goed, maar vooral op geld uit de eerste geldstroom. En daar is steeds minder van.

DOOR BART BRAUN In 2006 kwam er een visitatiecommissie langs bij de Leidse biologen. Over het onderzoek waren de leden vol lof: dat was ‘goed tot excellent’, afhankelijk van de vakgroep. Eén ding viel de commissie wel op: er leefde een grote reorganisatieangst onder het personeel. Niet geheel onterecht, blijkt nu.

Dinsdag heeft het bestuur van de bètafaculteit het IBL geïnformeerd over de plannen. Volgende week treedt een interim-directeur aan. Zij moet de reorganisatie leiden. De consequenties van de reorganisatie zijn nog onduidelijk, maar ‘voor een aantal IBL-medewerkers kan de reorganisatie het verlies van hun baan betekenen’, meldt de universiteit. In hetzelfde persbericht wordt uitgelegd dat dit nodig is om het instituut ‘weer financieel gezond te maken.’

Het IBL had de afgelopen jaren weliswaar een positief resultaat, maar dat geld kwam uit de verkeerde pot. Prof. Sjoerd Verduyn Lunel, decaan van de bètafaculteit: ‘Het is een goed draaiend instituut, maar modelmatig gezien had het teveel geld uit de eerste geldstroom nodig.’

De eerste geldstroom is geld dat de universiteit onder de onderzoekers verdeelt, de tweede geldstroom komt van subsidieverdelers als NWO, de derde geldstroom komt uit het bedrijfsleven. Vorig jaar hevelde het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen honderd miljoen euro van de eerste geldstroom over naar de tweede.

Het IBL kreeg uit de beleidsruimte van de faculteit jaarlijks een bedrag dat in 2008 is opgelopen naar 1,5 Miljoen Euro. Daarnaast kregen de biologen twee miljoen euro uit een pot die eigenlijk bedoeld was om promovendi (aio’s) aan te stellen. ‘Je zou kunnen zeggen dat het IBL een slechte start had na de vorige reorganisatie, want het geld uit het aio-compartiment werd gebruikt voor meer dan alleen aio’s’, aldus Verduyn Lunel. Een belangrijk verschil: aio’s zijn in principe alleen aangesteld voor de duur van hun promotie, en daarmee fluïde werknemers. Als je van dat geld vaste werknemers aanstelt, en het geld verhuist naar NWO, ‘dan kom je ineens heel snel klem te zitten’, legt de decaan uit.

De klappen vallen straks bij biologie, maar ook voor de rest van de faculteit verwacht Verduyn Lunel zwaar weer. ‘Van die honderd miljoen van Plasterk moet tien miljoen uit Leiden komen. Vier à vijf miljoen daarvan verdwijnt bij onze faculteit, omdat wij een groot deel van het onderzoeksbudget van de universiteit uitmaken. Als het goed is, komt een deel terug via NWO, maar we moeten wel met minder mensen meer subsidies binnen halen.’

Professoren Paul Hooykaas en Paul Brakefield, respectievelijk algemeen en wetenschappelijk directeur bij het IBL, waren bij het ter perse gaan van deze Mare niet bereikbaar voor commentaar.


Deel op Facebook

Tweet
Deel op Facebook