Verdeling studievoorschot blijft een vaag verhaal

Foto Taco van der Eb

25 Januari 2018

De SP maakt zich zorgen over de invloed die de medezeggenschap heeft op de verdeling van het geld van het studievoorschot. Volgens de partij is het voor studenten en medewerkers lang niet altijd duidelijk waar de extra investeringen naar toe gaan.

Het geld dat het schrappen van de basisbeurs en het invoeren van het leenstel oplevert, moest geïnvesteerd worden in beter onderwijs. De medezeggenschap heeft daarom instemmingsrecht gekregen op de hoofdlijnen van de universitaire begroting. Zo kunnen studenten beter controle houden over de verdeling van het studievoorschot.

De SP stelde vast dat de controle op verschillende universiteiten maar moeizaam verloopt. Aan de TU Twente zijn er bijvoorbeeld problemen, blijkt uit een artikel in universiteitsblad U-Today: ‘We zien nergens duidelijkheid over de vrijgekomen middelen. Niet getalsmatig, maar ook niet in beleid. Dat baart ons zorgen’, aldus Willemijn Luiten van studentenpartij UReka over de universitaire begroting van 2018.

De SP heeft Kamervragen gesteld aan minister Van Engelshoven van Onderwijs over de stroeve gang van zaken. Gaat ze universiteiten waar het niet goed gaat aanpakken?

Volgens Van Engelshoven is daar voorlopig nog helemaal geen sprake van. Onderwijskoepels en studentenorganisaties stellen nu eerst een rapport op over het studievoorschot en dat wil de minister afwachten. VB

Deel dit bericht: