Geen druk? Da's pas zorgwekkend!

Anoushka Kloosterman

Ruim zestig procent van de studenten ervaart prestatiedruk, bleek uit onderzoek van hogeschool Windesheim. 'Maar is het niet zorgwekkend dat bijna veertig procent van de studenten géén druk voelt om te presteren?'

Uit het onderzoek van de Zwolse hogeschool, waarvan de cijfers vorige week gepubliceerd werden, bleek dat 62 procent van de studenten in het dagelijks leven ‘vaak tot erg vaak’ prestatiedruk ervaart. Een vergelijkbaar percentage stelt hoge eisen aan zichzelf, en 26 procent van de studenten voelt dat de mate waarin zij proberen te presteren, ten koste gaat van andere dingen.

‘Deelt u de mening dat het zorgwekkend is, als maar liefst 38 procent van de studenten in het hoger onderwijs geen of weinig druk ervaart om te presteren?’ vroeg VVD-Kamerlid Roald van der Linde afgelopen maandag, in schriftelijke Kamervragen aan de minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ‘En deelt u de mening dat willen presteren en jezelf hoge eisen opleggen juist belangrijke doelstellingen van het hoger onderwijs zijn en geen probleem?’

De werkdruk van docenten heeft prioriteit, vindt het Kamerlid. ‘Vindt u ook niet dat het landsbestuur zich eerder druk zou moeten maken om de hoge werkdruk bij docenten in het hoger onderwijs, dan om die van studenten?’

In het onderzoek van de Zwolse hogeschool kregen ruim 1800 bachelorstudenten twaalf stellingen, waarop ze konden aangeven of ze dit nooit, zelden, soms, vaak of heel vaak ervaren. Zo konden ze bijvoorbeeld aangeven hoe vaak ze ‘het gevoel dat ik altijd nuttig bezig moet zijn’, ‘het gevoel dat je jezelf teleurstelt als je slecht presteert’, en ‘het gevoel dat je een leuk sociaal leven met veel vrienden moet hebben om aan te sluiten bij anderen’, ervaren. De rest van de stellingen, inclusief resultaten, staan op de site van Windesheim.

Onderzoekster Jolien Dopmeijer reageerde ‘geschrokken’ op de cijfers, en pleitte voor een landelijk onderzoek: ‘Jongeren moeten zoveel tegenwoordig: hoge cijfers halen, naast de studie ook nog een baan en andere activiteiten, een leuk sociaal leven, een mooi social media profiel met veel leuke foto’s erop, et cetera. Geen wonder dat studenten veel druk ervaren. Ik verwacht dat de cijfers uit mijn onderzoek overeenkomen met hoe studenten door het hele land prestatiedruk ervaren. Er zijn zoveel jongeren mee naar buiten getreden de laatste tijd.’

 

Deel dit bericht:

Voorpagina

Achtergrond

Wetenschap

Onze man in Mekka

De Leidse islamoloog Christiaan Snouck Hurgronje, alias Abd al-Ghaffar, was rector …

Geleerde graffiti

Behalve muurgedichten telt Leiden ook muurformules, die Leidse natuurkunde …

Studentenleven

Nieuws

English page