Kamertekort blijft nijpend

11 Oktober 2017

Nederlandse studenten blijven door het leenstelsel langer bij hun ouders wonen. Dankzij de instroom van internationale studenten blijft het woningtekort echter hetzelfde. Die stroom zal ook flink blijven groeien, voorspelt de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.

Sinds 2000 groeit de groep internationale studenten in Nederland met 7 tot 9 procent per jaar. Landelijk is de verwachte groei tot collegejaar 2024-2025 40 procent voor internationale studenten die in Nederland een diploma willen halen, en 39 procent voor zogenaamde ‘studiepuntmobiele’ studenten, die hier maar een deel van een programma volgen. Dat zijn 26.800 plus 6.300 meer studenten.

Het aantal internationale studenten zal in Leiden in de komende acht jaar bijna verdubbelen: afgelopen collegejaar waren er 2320 internationale studenten, vrijwel uitsluitend op de universiteit. Dit worden er ruim vierduizend, is de prognose.

Dat is een snellere groei dan de Nederlandse studentpopulatie. Er zijn in de afgelopen acht jaar een kwart meer studenten gekomen, zowel op het hbo als op de universiteit, maar die groei zal iets afnemen. Dat komt vooral omdat er minder mensen een hbo-opleiding zullen doen: het aantal studenten op de hogeschool zal met 5 procent afnemen, terwijl het op de universiteit stijgt met 14 procent.

Bovendien blijven veel meer Nederlandse studenten bij hun ouders wonen. Door de invoering van het leenstelsel is het percentage uitwonenden in twee jaar gedaald van 53 naar 49 procent. Maar vanwege de groei in studentenaantallen is daar op de woningmarkt niet zoveel van te merken: in Leiden die is al twee jaar ‘zeer krap’. AK

Deel dit bericht:

Nieuws

'Drukte is dramatisch'

De meeste Leidse opleidingen kunnen de aanwas van studenten nog net opvangen, maar de …

11 Oktober 2017