‘Ik kan niet zonder laptop’

11 Oktober 2017

Mag een docent laptops in de collegezaal verbieden? En is dat een goed idee? Daar werd maandag tijdens de faculteitsraad Rechten over gesproken.

Het laptopverbod van hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, Yra van Dijk, zorgde maandag voor discussie bij faculteitsraad Rechten. Van Dijk wil niet langer concurreren met online shoppen en chatsessies, maar ze baseert het verbod ook op wetenschappelijk onderzoek: studenten die op laptops notuleren onthouden de stof minder goed dan studenten die pennen.

‘Het lijkt me goed om na te denken of zo’n verbod wenselijk is bij Rechten’, stelt raadslid Bart Labuschagne, universitair docent bij rechtsfilosofie. ‘Een algeheel facultair verbod is wat mij betreft onzin, want er zijn ook docenten die bij colleges gebruik maken van technologie waarvoor juist een laptop nodig is.

‘In het vooroverleg van deze vergadering kwam naar voren dat het volgens de raadsleden aan afdelingen en docenten zelf is om daar een besluit over te nemen. Maar is er een grond, of een bevoegdheid, voor een eventueel verbod?,’ wil Labuschagne van het rechtenbestuur weten.

Portefeuillehouder onderwijszaken Peter van Es: ‘Er gebeurt hier al het nodige. Strafrecht heeft bijvoorbeeld een laptopverbod.’

Maar het blijft onduidelijk of een docent eigenlijk een verbod mág uitvaardigen. ‘Als je het formeel gaat bekijken: dan zou ik denken dat het toch zo zou moeten zijn dat, binnen het redelijke, een docent zelf mag bepalen of een laptop is toegestaan’, aldus Van Es. ‘Het lijkt me in ieder geval mooi als die bevoegdheid er is.’

Een flink deel van de raadsleden van de studentenpartijen zit met opengeklapte laptop bij de vergadering. De apparaten worden dan ook verdedigd. ‘Ik snap best dat er docenten zijn die het vervelend vinden om naar al die schermen te kijken, waar dan vaak ook nog zo’n lichtgevend appeltje op zit,’ zegt Roemer Schimmelpenningh van studentenpartij ONS. ‘Maar ik voel me toch geroepen om een pleidooi te houden voor laptopgebruik. Het kan namelijk heel nuttig zijn. Bij werkcolleges fiscaal recht werk je bijvoorbeeld samen met andere studenten, dan kun je echt niet zonder laptop.’

Schimmelpenningh: ‘Ik ben er bang voor dat docenten te snel zeggen: “Iedereen met een laptop notuleert alleen, denkt niet na, interacteert niet en zit de helft van de tijd op facebook.” Natuurlijk zitten er zulke studenten tussen. Dat is niet verstandig, maar bij een verbod lijden de goeden onder de kwaden. Ik zou me behoorlijk onthand voelen als ik mijn laptop niet meer mag meenemen naar college. Ik vrees er ook voor dat zonder laptop meer studenten gaan terugvallen op SIL-verslagen of opnameapparatuur. Hoe wenselijk is dat?’

‘Een duidelijk signaal’, erkent decaan Joanne van der Leun. ‘Een laptop gebruiken, hoeft zeker niet te betekenen dat een student alleen maar zit te facebooken. Er komt geen oekaze van het rechtenbestuur over het wel of niet verbieden van laptops. Dat is een discussie die de afdelingen moeten voeren.’ VB

Deel dit bericht: