Minister dreigt met declareerwet

Maar hoopt dat universiteiten het zelf regelen

28 September 2017

Minister Bussemaker wil dat declarerende bestuurders een ‘moreel kompas’ tonen. Anders komt er wetgeving, dreigt ze.

In 2015 zocht RTL Nieuws met behulp van de Wet Openbaarheid Bestuur uit hoeveel er gedeclareerd werd aan Nederlandse universiteiten. In Leiden was het allemaal niet bijster spannend (twee businessclass vluchten zonder schriftelijke toestemming), maar aan andere universiteiten wel. Met name de Universiteit Utrecht trok de aandacht, onder meer met vierhonderdduizend autokilometers èn veertig mille aan taxikosten in twee jaar. Deze dienstreizen stonden ook nog eens niet in het jaarverslag, terwijl dat wel moet van het ministerie.

Minister Bussemaker zette de Onderwijsinspectie erop. Die vond dat er inderdaad wel wat aan te merken was op een deel van de declaraties. €13.500 aan mobiel internet in één jaar, en een paar honderd euro aan wijn, dat getuigde van ‘onvoldoende soberheid’. Ook zijn er verkeersboetes voor de dienstauto’s betaald door de universiteit.

De UU benadrukt in een reactie dat de tekortkomingen zijn rechtgezet, maar Bussemaker schrijft aan de Tweede Kamer dat de zaak daarmee niet afgesloten is, wat haar betreft. Ze wil soberheid, doelmatigheid en transparantie, en al helemaal van bestuurders, die immers een voorbeeldfunctie hebben. Meer regels zijn wat haar betreft niet de oplossing, bestuurders zouden ‘moreel kompas’ moeten tonen. Ze heeft wel met de instellingen afgesproken dat er één gezamenlijke definitie komt van ‘declaratie’: de UU meende bijvoorbeeld dat ‘kosten die aan collegeleden worden toegeschreven’ iets héél anders zijn.

De raden van toezicht van de Nederlandse universiteiten werken aan een gezamenlijke handreiking over wat en hoeveel je als bestuurders mag declareren; die zou in januari van kracht moeten worden. Met zo’n kader wordt het in de toekomst ook makkelijker om te beoordelen of een uitgave doelmatig is of niet – dat is nu niet altijd makkelijk vast te stellen. Als er dan inderdaad te losjes gedeclareerd blijkt te worden, komen er ‘maatregelen.’ Een wettelijke regeling? ‘Als uiterst middel.’ BB

Deel dit bericht:

Nieuws

Minister zat er flink naast

Dit jaar begonnen veel meer studenten aan een universitaire opleiding dan minister Van …

28 September 2017