Rem op verplichte matching

15 Juni 2017

De universiteitsraad gaat akkoord met de plannen van drie studies die bij wijze van proef een zwaarder verplicht matchingstraject voor scholieren in willen voeren. Maar daar moet het dan ook wel even bij blijven, vindt de raad.

Nieuwe plannen voor een verplicht intensiever programma voor aankomende studenten krijgen geen goedkeuring meer van de raad.

De universiteit wil graag dat scholieren een studie kiezen waar ze geschikt voor zijn. Om dat voor elkaar te krijgen wordt aankomende studenten gevraagd een niet verplichte studiekeuzecheck in te vullen.

Dit instrument is lang niet effectief genoeg, vindt een flink aantal studies. Er lopen al pilots bij psychologie, biofarmaceutische wetenschappen en security studies met verplichte intensievere matchingsactiviteiten.

Scholieren die security studies willen doen moeten een ‘small private online course’ (spoc) volgen. Aan die cursus zijn ze tien à vijftien uur kwijt, en er zijn toetsen aan verbonden. Zakken mag; de student krijgt wel een studieadvies, maar ook als dat negatief is, mag de student zich inschrijven.

Het college van bestuur wil op termijn graag de verplichte matchingstrajecten universiteitsbreed invoeren.

De opleidingen international relations and organizations (IRO), sterrenkunde en natuurkunde willen ook graag aan de pilot meedoen. Dit tot ‘enige verbazing’ van de raad, blijkt uit het raadsadvies aan het college van bestuur. De al lopende proeven zijn immers nog niet eens geëvalueerd.

De raad wijst erop dat er in de voorstellen ‘wederom niet is aangegeven hoe de voorgestelde verplichte matching wordt geëvalueerd.’ Verder is de onderbouwing van het voorstel van IRO zelfs ‘mager.’

De raad geeft desondanks een positief advies, maar zal ‘verdere stapeling van pilots met verplichte matching’ niet toestaan.

VB

Deel dit bericht: