Hoofdpijn van digitaal nakijken

2 Februari 2017

‘Een complete ramp’, zegt universitair docent Jerfi Uzman over een pilot met anoniem en digitaal tentamens nakijken op de rechtenfaculteit. Er komt nog een vervolg bij een tweede vak en dan volgt de echte evaluatie.

In de raadsvergadering werden maandag alvast ervaringen gedeeld.

De pilot draait om het computerprogramma Ans, waar de TU Delft al langer mee werkt. ‘De reden van de pilot is niet de aanpak van kwaadwillende docenten, maar het tegengaan van onbewuste beïnvloeding’, zegt Peter van Es, portefeuillehouder onderwijs van het faculteitsbestuur.

Vooral het digitale aspect lijkt echter nadelen te hebben. ‘Hoofdpijn, zeker voor mensen met een leesbril’, weet Van Es. En met een groep docenten rond een grote tafel samen nakijken, zoals soms gebruikelijk, wordt lastig.

Een andere ervaring die hij aan de raad meldt, betrof een bug: opmerkingen die docenten in tekstballonnetjes in de kantlijn konden plaatsen, waren ineens verdwenen. ‘De cijfers waren gelukkig wel bewaard.’ Hij heeft echter ook voordelen vernomen: ‘Een docent zit veel in Duitsland. De stukken hoeven niet meer fysiek naar hem gebracht te worden.’

De werkelijke invoering van Ans zou overigens nog een ander effect hebben: ‘Je ontkomt er niet aan om aan ons inschrijfsysteem te sleutelen, waarbij je je nu tot de laatste dag kan inschrijven.’ Zover is het nog niet: eerst krijgt de pilot na het bachelorvak rechtsvinding nog een vervolg bij een tweede bachelorvak. ‘Ik verwacht dat het een brede discussie wordt’, zegt Van Es. ‘De echte rapportage volgt.’

‘Een complete ramp’, zegt universitair docent en raadslid Jerfi Uzman alvast over zijn eigen ervaringen bij rechtsvinding.

‘Ans heeft potentieel belangrijke voordelen, maar ook bugs én nog andere nadelen. Ik deed nu drie dagen over nakijkwerk dat ik anders in één dag gedaan zou hebben. En mijn commentaar was inderdaad niet opgeslagen.’ Bovendien biedt Ans weinig ruimte om af te wijken van het nakijkmodel, constateerde hij. ‘Het programma kan niet aan dat een docent bedenkt dat een ander antwoord eigenlijk ook goed is.’

Zowel student- als personeelsraadsleden wijzen er bovendien op dat bij verschillende vakken tentamens sowieso al anoniem worden nagekeken.

‘Bij rechtsfilosofie worden tentamens wel op papier afgelegd’, zegt Sandra Putting van studentenpartij ONS. ‘De persoon die normaal je pasje controleert, zei er nu bij: "Sandra, je bent nummer 31. Schrijf dat even op." Ik vond dat geen nadeel, want door de pasjescontrole werd je toch altijd al gestoord.’ Uzman heeft ervaring met anonimiteit bij een mastervak dat hij geeft. ‘Al jaren. Dat werkt uitstekend. Daar hadden we Ans niet voor nodig.’

‘Gewoon de naam van de student boven het na te kijken werk weglaten, dát kan ook zonder dat het een halve ton kost’, vindt ook universitair docent Judit Altena.

MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

'Er valt nu een gat'

De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. …

2 Februari 2017

De docent is kwijt

Zowel de ombudsfunctionaris voor studenten als de vertrouwenspersoon …

2 Februari 2017